Vergunning
gepubliceerd op 30 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de Belgische zeegebieden Bij ministerieel besluit van 28 maart 2013, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 septemb Een ko

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024149
pub.
30/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de Belgische zeegebieden Bij ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021037 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis sluiten, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België wordt de op 18 januari 2012 aan de NV Norther verleende machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark ten zuidoosten van de Thorntonbank in de Belgische zeegebieden gewijzigd. Deze wijziging is gericht op het mogelijk maken en regelen van een nieuwe configuratie voor de windturbineposities, gekoppeld aan mitigerende maatregelen en, in voorkomend geval, afspraken met de andere exploitant C-Power.

Een kopie van dit besluit kan aangevraagd worden bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), Gulledelle 100, 1200 Brussel (contactpersoon : Sigrid Maebe, 02-773 21 35, info@mumm.ac.be) en bij het Directoraat-generaal Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel (02-524 95 26, marien.milieu.marin@environment.belgium.be).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^