Vergunning
gepubliceerd op 18 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Individuele vergunning voor aardgaslevering. - A330-61 Bij ministerieel besluit van 28 februari 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan ENI Gas & Power NV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besl

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011158
pub.
18/03/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Individuele vergunning voor aardgaslevering. - A330-61 Bij ministerieel besluit van 28 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035301 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de Herculessleutel voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014022084 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204849 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 28/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014204851 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan ENI Gas & Power NV, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^