Vergunning
gepubliceerd op 22 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000591
pub.
22/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015000591

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Ligue belge de la Sclérose en Plaques - Communauté française » te NANINNE om in de provincies Luik, Luxemburg, Namen, Henegouwen, Waals-Brabant en in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad een huis-aan-huis collecte van fondsen te houden van 27 augustus 2015 tot en met 31 december 2015 onder de benaming « L'OPERATION CHOCOCLEF ».


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^