Vergunning
gepubliceerd op 23 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanleg van elektriciteitskabels Individuele vergunning EB-2008-0013-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan CABLECO C.V.B.A. van de vergunning verleend aan ELD

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011358
pub.
23/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011358

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Aanleg van elektriciteitskabels Individuele vergunning EB-2008-0013-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan CABLECO C.V.B.A. van de vergunning verleend aan ELDEPASCO N.V. (nu NORTHWIND N.V.) bij ministerieel besluit EB-2008-0013-A van 1 februari 2010 voor de aanleg van een elektriciteitskabel van 150 kV voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de installaties voor productie van elektriciteit uit wind die het voorwerp uitmaken van de domeinconcessie (Bank Zonder Naam, nu Lodewijkbank) afgeleverd bij ministerieel besluit van 15 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202013 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 03 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006202014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 15/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006009397 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van twee assessoren en van twee plaatsvervangende assessoren in de Franstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten, alsook van elektriciteitskabels van 33 kV tussen deze installaties, vastgesteld.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^