Vergunning
gepubliceerd op 23 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanleg van elektriciteitskabels Individuele vergunning EB-2007-0012-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan de NV NOBELWIND van de vergunning verleend aan de N

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011359
pub.
23/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011359

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Aanleg van elektriciteitskabels Individuele vergunning EB-2007-0012-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan de NV NOBELWIND van de vergunning verleend aan de NV BELWIND bij ministerieel besluit EB-2007-0012-A van 6 januari 2009 voor de aanleg van twee elektriciteitskabels van 150 kV voor de aansluiting op het elektriciteitsnet van de installaties voor productie van elektriciteit uit wind die het voorwerp uitmaken van de domeinconcessie (Bligh Bank) afgeleverd bij ministerieel besluit van 5 juni 2007 alsook van elektriciteitskabels van 36 kV tussen deze installaties, vastgesteld.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^