Vergunning
gepubliceerd op 23 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Installatie voor elektriciteitsproductie. - Individuele vergunning EB-2007-0011-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan de NV NOBELWIND van de domeinconcessie toe

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011360
pub.
23/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011360

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Installatie voor elektriciteitsproductie. - Individuele vergunning EB-2007-0011-B Bij ministerieel besluit van 11 september 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de gedeeltelijke overdracht aan de NV NOBELWIND van de domeinconcessie toegekend aan de NV BELWIND bij ministerieel besluit EB-2007-0011-A van 5 juni 2007, voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden (Bligh bank) en tot wijziging van deze domeinconcessie, vastgesteld.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^