Vergunning
gepubliceerd op 09 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 18 september 2015 wordt het ministerieel besluit EB-2009-0015-A van 5 oktober 2009 houdende toekenning aan de NV NORTHER van een (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011429
pub.
09/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015011429

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning (EB-2009-0015bis-A) Bij ministerieel besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 20/10/2015 numac 2015007249 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van oktober 2015 type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap sluiten wordt het ministerieel besluit EB-2009-0015-A van 5 oktober 2009 houdende toekenning aan de NV NORTHER van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen in het zuiden van de Thortonbank, gewijzigd.


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^