Vergunning
gepubliceerd op 30 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Machtiging en vergunning aan Northwester 2 NV voor de bouw en de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank Bij ministerieel besluit van 18 december 2015, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 s De mach

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017013026
pub.
30/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013026

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Machtiging en vergunning aan Northwester 2 NV voor de bouw en de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank Bij ministerieel besluit van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 13/01/2016 numac 2015011528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 18 juli 1997 voor de oprichting van de Raad voor Nijverheidscompensaties type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200684 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 18/02/2016 numac 2016200685 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015014286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanstelling bij de Pensioendienst voor de overdeidsssector van de vertrouwenspersoon integriteit type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015036634 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 2016 type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uits type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 19/01/2016 numac 2015031892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumeisen en EU-klassen voor prebasispootgoed van aardappelen, en tot vaststelling van EU-klassen voor basispootgoed en gecertificeerd pootgoed van aardappelen en van de daarvoor geldende eisen en aanduidingen sluiten, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003, houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wordt aan Northwester 2 NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue de l'Expansion 3, 4400 Flémalle, een machtiging en vergunning verleend voor de bouw en de exploitatie van een offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank.

De machtiging wordt verleend voor een termijn van vijf jaar. De vergunning wordt verleend voor een termijn van twintig jaar. Het geïntegreerde monitoringsplan is opgenomen als bijlage van het besluit.

Een kopie van dit besluit kan aangevraagd worden bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), (02/773.21.11, info@mumm.ac.be) en bij het directoraat- generaal Leefmilieu (02/524.97.97, info@milieu.belgie.be).


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^