Vergunning
gepubliceerd op 30 augustus 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Machtiging en vergunning aan NEMOS GmbH voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie nabij de haven van Oostende Bij ministerieel besluit van 13 juni 2017, genomen krachtens het koninklijk besluit v De mach

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017013027
pub.
30/08/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013027

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Machtiging en vergunning aan NEMOS GmbH voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie nabij de haven van Oostende Bij ministerieel besluit van 13 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204017 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 13/06/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017204018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 13/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012772 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 13/06/2017 pub. 26/06/2017 numac 2017012771 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, genomen krachtens het koninklijk besluit van 7 september 2003, houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, wordt aan NEMOS GmbH, waarvan de Belgische woonplaats gekozen is in Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende, een machtiging en vergunning verleend voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie nabij de haven van Oostende.

De machtiging wordt verleend voor een termijn van één jaar. De vergunning wordt verleend voor een termijn van vier jaar. Het geïntegreerde monitoringsplan is opgenomen als bijlage van het besluit.

Een kopie van dit besluit kan aangevraagd worden bij de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM), (02/773.21.11, info@mumm.ac.be) en bij het directoraat- generaal Leefmilieu (02/524.97.97, info@milieu.belgie.be).


begin


Publicatie : 2017-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^