Vergunning
gepubliceerd op 09 oktober 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017013451
pub.
09/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017013451

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Broederlijk Delen » te Brussel om van 14 februari 2018 tot 1 april 2018 in het gehele land een huis-aan-huis collecte van geld te organiseren.


begin


Publicatie : 2017-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^