Vergunning
gepubliceerd op 13 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 november 2017 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017031367
pub.
13/11/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031367

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 november 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2001 houdende de benaming van de politiezones type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017031482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Bouw sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Comité de Soutien de Clairval » te Durbuy om van 20 oktober 2017 tot en met 15 december 2017 in het hele land een huis-aan-huis collecte van fondsen te houden.


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^