Vergunning
gepubliceerd op 25 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wetten van 10 april 1990 en 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekkingen. - Weig Bij

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018032039
pub.
25/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032039

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wetten van 10 april 1990 en 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekkingen. - Weigeringen Bij besluit van 31 juli 2017 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan M-PROTECTION SECURITY BVBA met ondernemingsnummer 0662.867.019.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : -toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning draagt het nummer 16. 1210.05 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 11/08/2017 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de BVBA HUMAN SECURITY (nr. KBO 0649.592.172), voor een periode van vijf jaar en met het nummer 16.0281.04.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van winkelinspecteurs Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 5 september 2017 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan SODEXO BELGIUM SECURITY SERVICES N.V. met ondernemingsnummer 0675.916.586.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning draagt het nummer 16. 1213.08 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 6 september 2017 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming-natuurlijk persoon toegekend aan de Heer VERMEULEN Johan met ondernemingsnummer 0550.692.655.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning draagt het nummer 16. 1212.08 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 26/09/2017 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de SAS BLACK STORM SECURITY (nr.

SIREN 820.037.224), voor een periode van vijf jaar en met het nummer 16.0290.08.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met uitsluiting van winkelinspecteurs Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 26/09/2017 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de BVBA BELGIAN SECURITY CORP (nr. KBO 0661.636.901), voor een periode van vijf jaar en met het nummer 16.0289.08.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van winkelinspecteurs Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 8 november 2017 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan OBSIN BVBA. met ondernemingsnummer 0678.821.539.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning draagt het nummer 16. 1214.10 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 10 april 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2018 pub. 23/04/2018 numac 2018040131 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 december 2017 tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en type ministerieel besluit prom. 10/04/2018 pub. 07/05/2018 numac 2018011901 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 januari 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderw sluiten wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan VAB N.V. met ondernemingsnummer 0436.267.594.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van een alarmcentrale, uitsluitend als eCall-alarmcentrale.

Onderhavige vergunning wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat het geheel van het personeel, dat belast is met het uitoefenen van bewakingsactiviteiten, voldoet aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en beroepservaring en dit binnen een termijn van negen maanden, te rekenen vanaf de eerste vergunning van een opleidingsinstelling voor het organiseren van een opleiding inzake het beheer van een eCall-alarmcentrale..

De Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken brengt de onderneming onverwijld op de hoogte van de eerste voornoemde vergunning.

Bij besluit van 13 april 2018 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijk persoon toegekend aan EMSHA Fehmi, met handelsbenaming BXL Security en ondernemingsnummer 0839.694.851.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 24 mei 2018 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan BE KWATRO c.v.b.a. met ondernemingsnummer 0672.591.565.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 30 mei 2018 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan AXESS GUARDING b.v.b.a. met ondernemingsnummer 0666.888.255.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - bescherming van personen; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013300 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het verwerven, het voorhanden hebben, het beware type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Technicus digitale domotica" gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger secund type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018040168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040506 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werking van de beroepscommissie taaltesten type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013199 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten wat betreft de toetsingswaarde van de fysische verontreiniging type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Liège Tank Storage van de Gouverneur van de provincie Luik sluiten wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan IMA BENELUX N.V., met ondernemingsnummer 0474.851.226, en dit voor een periode van vijf jaar Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van een alarmcentrale uitsluitend als e-Call alarmcentrale.

De vergunning wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat het geheel van het personeel, belast met de bewakingsactiviteiten aan de door de Koning bepaalde opleidings- en ervaringsvoorwaarden voldoet en dit binnen de negen maanden na de eerste dag van de maand die volgt de eerste vergunning van een opleidingsinstelling voor de organisatie van een opleiding betreffende het beheer van een e-Call alarmcentrale.

De Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken informeert de onderneming van de afgifte van de eerste vergunning van een dergelijke opleidingsinstelling.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018013300 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de wapens en munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het verwerven, het voorhanden hebben, het beware type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 06/08/2018 numac 2018031604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verdeelsleutel met betrekking tot de subsidies voor bijstand door bijstandsorganisaties aan zorggebruikers type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 21/08/2018 numac 2018031714 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Technicus digitale domotica" gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot uitreiking het "Getuigschrift hoger secund type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 11/07/2018 numac 2018040168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de toekenning van de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid 2018 - geïndexeerd bedrag 2007 toegekend aan de politiezones type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 03/08/2018 numac 2018040506 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werking van de beroepscommissie taaltesten type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 08/08/2018 numac 2018013199 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 juli 2011 houdende de goedkeuring van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten wat betreft de toetsingswaarde van de fysische verontreiniging type ministerieel besluit prom. 03/07/2018 pub. 02/08/2018 numac 2018040514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Seveso Liège Tank Storage van de Gouverneur van de provincie Luik sluiten wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan INTER PARTNER ASSISTANCE N.V., met ondernemingsnummer 0415.591.055, en dit voor een periode van vijf jaar.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van een alarmcentrale uitsluitend als e-Call alarmcentrale.

De vergunning wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat het geheel van het personeel dat belast is met het uitoefenen van bewakingsactiviteiten, voldoet aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en beroepservaring en dit binnen een termijn van negen maanden, volgend op de eerste dag van de maand na de eerste vergunning van een opleidingsinstelling voor het organiseren van een opleiding betreffende het beheer van een e-Call alarmcentrale.

De Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken brengt de onderneming onverwijld op de hoogte van de eerste vergunning van een opleidingsinstelling zoals hierboven bedoeld.

Bij besluit van 8 augustus 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan S.A.S. EURO PROTECTION SURVEILLANCE (RCS Strasburg nr B 338.780.513), voor een periode van vijf jaar.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van alarmcentrales met uitsluiting van activiteiten als bewakingscentrale.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 4 september 2018 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijk persoon toegekend aan de heer Frédéric FROMENT, met handelsbenaming MASTERGUARD-SECURITY en ondernemingsnummer 0678.715.532.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 29/05/2017 wordt het besluit van 22 december 2014, gewijzigd bij het besluit 29 maart 2016 tot vernieuwing van de vergunning van de BVBA CENTRE REGIONAL DE SECURITE D'AMICO (n° BCE 0455756676) tot het exploiteren van een bewakingsonderneming als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en mobiele bewaking en interventie na alarm - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van winkelinspecteurs - verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm, kunnen met hond worden uitgeoefend overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 11 augustus 2017, wordt het besluit van 31 maart 2014 tot vernieuwing van de vergunning van CENTRE REGIONAL DE SECURITE D'AMICO bvba (KBO 0455.756.676) voor het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijke persoonn onder de commerciële benaming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en van activiteiten van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden zonder paard en ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Bij besluit van 11 augustus 2017, wordt het besluit van 30 mei 2016 tot vernieuwing van devergunning van VIGIRISK bvba voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsactiviteiten uitgeoefend op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Bij besluit van 05/09/2017, wordt het besluit van 20 februari 2017 tot vergunning van de BVBA EUROPEAN PRIVATE SECURITY tot het exploiteren van een bewakingsonderneming als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden zonder hond, zonder paard en ongewapend uitgeoefend

Bij besluit van 05/09/2017, wordt het besluit van 17 februari 2016 tot vergunning van de BVBA O.S. PROTECT tot het exploiteren van een bewakingsonderneming als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden zonder hond, zonder paard en ongewapend uitgeoefend

Bij besluit van 27/09/2017, wordt het besluit van 19 november 2013 tot vergunning van BVBA L&F SECURITY (nr. KBO 0866.128.044) voor het exploiteren van een bewakingsonderneming als volgt gewijzigd : De woorden « L&F SECURITY BVBA » worden vervangen door de woorden « BVBA GREEN SECURITY »

Bij besluit van 27/09/2017 wordt het besluit van 13 april 2016 tot vergunning van de BVBA SC SECURITY GROUP tot het exploiteren van een bewakingsonderneming als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van activiteiten van statische bewaking op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn. - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van winkelinspecteurs Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm, kunnen met hond worden uitgeoefend, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 12 oktober 2017, wordt het besluit van 16 november 2016 tot vernieuwing van de vergunning van COBELGUARD CIT N.V. voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : De woorden "aan COBELGUARD CIT N.V." worden vervangen door de woorden "aan LOOMIS BELGIUM N.V.".

Bij besluit van 6 november 2017, wordt het besluit van 7 februari 2014 tot vergunning van I-GUARD BVBA (KBO 0536.368.923) voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met uitsluiting van activiteiten van winkelinspecteur.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder paard en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 6 november 2017, wordt het besluit van 16 oktober 2015 tot vergunning van TOPGUARD BVBA voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : De woorden "aan TOPGUARD BVBA" worden vervangen door de woorden "aan PROTECTION UNIT FLANDERS BVBA".

Bij besluit van 7 november 2017, wordt het besluit van 3 mei 2016 tot vernieuwing van de vergunning van T&D SECURITY BVBA voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met paard, voor zover dit uitsluitend gebeurt op private terreinen.

Bij besluit van 8 november 2017, wordt het besluit van 8 juli 2016 tot vernieuwing van de vergunning van F.A.C.T. SECURITY bvba (KBO 0457632142) voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm; - bescherming van personen; - beheer van alarmcentrales met uitsluiting van bewakingscentrales. - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van activiteiten van winkelinspecteur. - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie;

Deze activiteiten worden zonder paard uitgeoefend.

Enkel de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Enkel de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen en bescherming van personen kunnen gewapend uitgeoefend worden.

F.A.C.T. SECURITY bvba moet, vanaf het moment dat zij in haar bezit zijn, een kopie van het nieuwe verslag en het nieuwe keuringsattest van de keuringsinstelling ANPI, bezorgen aan de administratie op straffe van verval van rechtswege van haar vergunning om op gewapende wijze te werken vanaf 23 mei 2018.

Bij besluit van 7 december 2017, wordt het besluit van 10 juli 2017 tot vernieuwing van de vergunning van RD SECURITY bvba voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, evenementenbewaking en bewaking uitgaansmilieu kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden gebeurt uitsluitend in het kader van bewaking van goederen en dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Bij besluit van 8 februari 2018, wordt het besluit van 5 september 2017 tot vergunning van SODEXEO BELGIUM SECURITY N.V. voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - bescherming van personen; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Bij besluit van 8 maart 2018, wordt het besluit van 17 februari 2016 tot vergunning van BVBA O.S. PROTECT voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : De woorden "aan de BVBA O.S. PROTECT" worden vervangen door de woorden "aan S-Protection BVBA".

Bij besluit van 13 maart 2018, wordt het besluit van 31 juli 2017 tot vergunning van M-PROTECTION SECURITY BVBA voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Bij besluit van 23 maart 2018, wordt het besluit van 6 augustus 2015 tot vergunning van BVBA IQ SECURITY GUARD (nr KBO 0554.991.735) voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : De woorden "IQ SECURITY GUARD" worden vervangen door de woorden "BEVIER SECURITY".

Bij besluit van 16 april 2018, wordt het besluit van 18 november 2015 tot vernieuwing van de vergunning van BVBA EUROPEAN SECURITY GROUP NIGHT DEPARTEMENT (nr KBO 0477.649.675) voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : De woorden "EUROPEAN SECURITY GROUP NIGHT DEPARTEMENT" worden vervangen door de woorden "ESG SECURITY".

Bij besluit van 3 mei 2018, wordt het besluit van 8 november 2017 tot vergunning van OBSIN bvba voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - bescherming van personen; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar explosieve stoffen en stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden; - verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en de activiteiten van mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm en de activiteiten van doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar explosieve stoffen en stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van wet van2 oktober 2017 te gebeuren.

Bij ministerieel besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Weststation" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Mediapark" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Bordet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg voor de zone "Wet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Stationswijk Brussel-Zuid" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018031026 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Voormalige kazerne van Elsene" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Heyvaert" sluiten, wordt het besluit van 18 februari 2015 tot vernieuwing van de vergunning van EURO PROTECTION GUARD bvba (met ondernemingsnummer 0454.551.797) voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

De activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

De activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, kunnen overeenkomstig artikel 101,eerste lid van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten gewapend uitgeoefend worden, voor zover ze plaatsvinden op plaatsen waar er geen andere personen geacht worden aanwezig te zijn dan bewakingsagenten.

De activiteiten van bescherming van personen kunnen gewapend uitgeoefend worden

Bij besluit van 3 juli 2018, wordt het besluit van 17 februari 2016 tot vergunning van S-Protection bvba voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - bescherming van personen; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen die begrepen worden in de statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en in de activiteiten van evenementenbewaking, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van wet van2 oktober 2017 te gebeuren.

Bij besluit van 18 juli 2018, wordt het besluit van 26 september 2017 tot vergunning van Black Storm Security sas voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, als volgt gewijzigd : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar explosieve stoffen en stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen die begrepen worden in de statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en in de mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van wet van2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en in het respect van het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes, te gebeuren.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030685 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht sluiten, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan RD SECURITY bvba, met ondernemingsnummer 0423.286.125, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 15 april 2017 onder het nummer 16.1054.04.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met uitsluiting van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Bij ministerieel besluit van 5 septembre 2017, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan TOP-SEC BVBA, met ondernemingsnummer 0881.627.555, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 5 september 2017 onder het nummer 16.1112.08.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met uitsluiting van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Bij besluit van 26/09/2017 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming van BVBA ACTIVE SECURITY (nr. KBO 0881.229.756) vernieuwd voor een periode van vijf jaar en dit vanaf 12 april 2017 en met het vergunningsnummer 16.0183.03.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met inbegrip van winkelinspecteurs;

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder paard uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen, met inbegrip van de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm en met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, kunnen met hond worden uitgeoefend, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 27 september 2017 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan SECURITAS ALERT SERVICES N.V., met ondernemingsnummer 0461.363.870, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 6 oktober 2017 en draagt het nummer 16.1068.01 Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van alarmcentrales met inbegrip van activiteiten als bewakingscentrale.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 21 decembre 2017, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan International Consultants on Targeted Security Belgium BVBA, met ondernemingsnummer 0434.170.614, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 6 november 2017 onder het nummer 16.0100.11.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - bescherming van personen; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar explosieve stoffen en stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden; - toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten;

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Deze volgende activiteiten kunnen uitgeoefend worden met hond : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar explosieve stoffen en stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten te gebeuren.

Bij ministerieel besluit van 15 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten1, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan Project Security G.C.V, met ondernemingsnummer 0844.963.733, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 18 december 2017 onder het nummer 16.1159.10.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 1 februari 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan MARCOTRANS B.V.B.A., met ondernemingsnummer 0477.952.850, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 3 februari 2018 onder het nummer 16.1157.01.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 1 februari 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan G4S SECURE MONITORING N.V., met ondernemingsnummer 0437.320.342, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 12 januari 2018 onder het nummer 16.0002.12.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - beheer van alarmcentrales met inbegrip van activiteiten als bewakingscentrale en met uitsluiting van activiteiten als eCall-alarmcentrale.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 20 februari 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nummer 16.1119.02 aan FLANDERS PORT SECURITY B.V.B.A., vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 10 maart 2018 : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, van mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm en evenementenbewaking kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden gebeurt overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 22 februari 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nummer 16.0189.06 aan FEDERAL SECURITY GROUP B.V.B.A. (KBO 0884.799.752), vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 10 september 2017 : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - bescherming van personen; - statische bewaking van goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen, genoemd "evenementenbewaking"; - winkelinspectie; - statische bewaking van goederen, controle en toezicht op het publiek in plaatsen, behorend tot het uitgaansmilieu, genoemd "bewaking uitgaansmilieu"; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Enkel de activiteiten van toezicht en bescherming van roerende of onroerende goederen, te weten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, van statische bewaking van goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen, genoemd "evenementenbewaking" en van statische bewaking van goederen, controle en toezicht op het publiek in plaatsen, behorend tot het uitgaansmilieu, genoemd "bewaking uitgaansmilieu" kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden gebeurt overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.

Bij besluit van 13 maart 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nummer 16.1162.11 aan SECURITAS Luxembourg N.V. ingeschreven in het Luxemburgse `Registre de Commerce et des Sociétés' onder het nummer B129485, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 27 november 2017 : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 13 maart 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nummer 16.1113.10 aan SEAL SECURITY B.V.B.A. met ondernemingsnummer 0887.521.591, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 13 november 2017 : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - beheer van alarmcentrales met inbegrip van activiteiten als bewakingscentrale en met uitsluiting van activiteiten als eCall-alarmcentrale; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 13 april 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming - natuurlijk persoon toegekend aan Francis BOMGARD, met benaming FB ESCORTE SERVICES en ondernemingsnummer 0650303737 vernieuwd voor een termijn van vijf jaar vanaf 20 december 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 16 april 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan TRANSPORTS YVES FOURMANOIR bvba met ondernemingsnummer 0478.619.774, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar vanaf 11 januari 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 8 mei 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan INTERNATIONAL PILOTS STYNEN bvba met ondernemingsnummer 0836.423.971, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar vanaf 7 februari 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 8 mei 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan CONVOY bvba met ondernemingsnummer 0418.420.584, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar vanaf 7 februari 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 14 mei 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend onder het nummer 16.1162.11 aan BRINK'S SECURITY LUXEMBOURG N.V. ingeschreven in het `Registre de Commerce et des Sociétés' van het Groothertogdom Luxemburg onder het nummer B10427, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 4 maart 2017 : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van goederen; - beheer van een geldcentrum.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder paard en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 25 mei 2018, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan NOMOS N.V. met ondernemingsnummer 0432.950.194, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 06 januari 2018 : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van alarmcentrales met uitsluiting van activiteiten als bewakingscentrale en als eCall-alarmcentrale.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 25 mei 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan Optimal Precaution Systems Group bvba, met ondernemingsnummer 0886.291.572, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 20 maart 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - bescherming van personen; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 18 juli 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan ALLIANCE SECURITY bvba, met ondernemingsnummer 0502.592.335, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 12 juli 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht en bescherming van roerende of onroerende goederen die begrepen worden in de statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en in de mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm evenals in de activiteiten van evenementenbewaking en van bewaking uitgaansmilieu, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid te gebeuren.

Bij besluit van 7 september 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan MANAGEMENT SECURITY PRODUCTIONS bvba, met ondernemingsnummer 0476.995.817, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 14 maart 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Bij besluit van 7 september 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan BE FOR cvba, in afkorting B4, met ondernemingsnummer 0834.422.209, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 27 november 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - bescherming van personen; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen die begrepen worden in de activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn evenals in de activiteiten van evenementenbewaking, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid te gebeuren.

Bij besluit van 7 september 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan VIGILANCE GUARDING SECURITY bvba, in afkorting V.G.S. bvba, met ondernemingsnummer 0883.161.451, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 30 november 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Alleen de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen die begrepen worden in de activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en in de mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm evenals in de activiteiten van evenementenbewaking en van bewaking uitgaansmilieu, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid te gebeuren.

Bij besluit van 7 september 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan ATLANTIS SECURITY PREVENTION ebvba, met ondernemingsnummer 0479.424.676, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 9 september 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - bescherming van personen; - evenementenbewaking; - bewaking uitgaansmilieu; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Enkel de activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, evenals de activiteiten van evenementenbewaking, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen van artikel 89 van wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

Bij ministerieel besluit van 10 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de specifieke spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 2, van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018032001 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen sluiten, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan OKTOPUS N.V. met ondernemingsnummer 0447.794.956, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 28 april 2018 : Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - beheer van een alarmcentrale met inbegrip van activiteiten als bewakingscentrale en eCall-alarmcentrale.

De vergunning voor wat het beheer van een eCall-alarmcentrale betreft wordt verleend onder de ontbindende voorwaarde dat het geheel van het personeel dat belast is met het uitoefenen van het beheer van een eCalls, voldoet aan de door de Koning vastgestelde voorwaarden inzake beroepsopleiding en beroepservaring voor deze activiteit en dit binnen een termijn van negen maanden, volgend op de eerste dag van de maand na de eerste erkenning van een opleidingsinstelling voor het organiseren van een opleiding inzake het beheer van een eCall-alarmcentrale.

De Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken brengt de onderneming onverwijld op de hoogte van de eerste vergunning van een opleidingsinstelling zoals hierboven bedoeld.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 25 september 2018 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan BACKLINE EVENEMENTEN BEVEILIGING cvba, met ondernemingsnummer 0479.280.859, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 18 september 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

Enkel de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten te gebeuren.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten0 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan DMG SECURITY BVBA met ondernemingsnummer 0479.513.857, ingetrokken.

Bij besluit van 30 maart 2018 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend bij besluit van 5 juni 2014 aan SAFE SECURITY BVBA met ondernemingsnummer 0541.669.180, ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 9 maart 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 21/04/2017 numac 2017011621 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 17/03/2017 numac 2017201464 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 betreffende de identificatie en de registratie van honden type ministerieel besluit prom. 09/03/2017 pub. 03/04/2017 numac 2017010852 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2016 betreffende individuele maatregelen ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water sluiten, worden de bijzondere toestemming tot het uitvoeren van gewapende bewakingsactiviteiten en de bezitsvergunning geweigerd aan EURO PROTECTION GUARD BVBA, met ondernemingsnummer 0454.551.797.

Bij ministerieel besluit van 8 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 21/06/2011 numac 2011000378 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 02/04/2010 numac 2010000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van bepaalde methodes van bewaking sluiten0 wordt de vernieuwing van de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming toegekend aan DMG GUARDS BVBA met ondernemingsnummer 0834.005.703, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 08 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Weststation" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Mediapark" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Bordet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg voor de zone "Wet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Stationswijk Brussel-Zuid" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018031026 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Voormalige kazerne van Elsene" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Heyvaert" sluiten, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan MUNDO SECURITY B.V.B.A., met ondernemings-nummer 0689.894.088.

Bij ministerieel besluit van 08 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Weststation" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Mediapark" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Bordet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg voor de zone "Wet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Stationswijk Brussel-Zuid" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018031026 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van leden van commissies van toezicht type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Voormalige kazerne van Elsene" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Heyvaert" sluiten, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan AWP SERVICES BELGIUM N.V., met ondernemings-nummer 0417.019.925.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2018 pub. 22/06/2018 numac 2018203192 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de voorwaarden voor de uitvoering van een stikstofbalans bij uitscheiding worden vastgesteld voor varkens- en pluimveebedrijven overeenkomstig artikel R.226 van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 14/05/2018 pub. 24/08/2018 numac 2018031753 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de projectmaatregelen die in aanmerking komen voor subsidies in het kader van de 12de oproep in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2016 betreffende het Pendelfonds type ministerieel besluit prom. 14/05/2018 pub. 25/05/2018 numac 2018012102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling de datum voor de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre sluiten, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan S.A.S. TEMIS LUXURY FRANCE, ingeschreven onder het nummer 495 133 167 PARIS in het handelregister van de ondernemingen in Frankrijk.

Bij ministerieel besluit van 7 juli 2018, wordt de uitbreiding van de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming met de activiteit bestaande uit mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm geweigerd aan RD SECURITY B.V.B.A., met ondernemingsnummer 0423.286.125.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204969 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector sluiten, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan ETUDES ET PREVENTION DES RISQUES SARL, met maatschappelijke zetel te F-94140 ALFORTVILLE, rue Edouard VAILLANT 39 (Frankrijk).

Bij ministerieel besluit van 10 september 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205033 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de specifieke spreidingsperiodes bedoeld in artikel R.203, § 2, van het Waterwetboek type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018013946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieer type ministerieel besluit prom. 10/09/2018 pub. 25/10/2018 numac 2018032001 bron ministerie van landsverdediging en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een revisor ter vervanging van de revisor bij het Koninklijk Gesticht van Mesen sluiten, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming geweigerd aan NATIONAL RECRUITEMENT SERVICES B.V ingeschreven onder het dossiernummer 27198361 in het Nederlandse Handelregister.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^