Vergunning
gepubliceerd op 22 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wetten van 10 april 1990 en 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. Wijziging. - Vernieuwingen. - Intrekkingen Bij b De verg

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018032040
pub.
22/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018032040

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wetten van 10 april 1990 en 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen.

Wijziging. - Vernieuwingen. - Intrekkingen Bij besluit van 31 juli 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst toegekend aan HOPITAL ERASME - CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE BRUXELLES met ondernemingsnummer 0941.792.893.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van: - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en met uitsluiting van activiteiten van controle van personen op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden zonder paard en ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

De vergunning draagt het nummer 18.0120.06 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 10 augustus 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst toegekend aan CARGO BVBA met ondernemingsnummer 0461.348.331.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van: - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

De vergunning draagt het nummer 18.1046.01 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 6 februari 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, onder het nummer 18.1271.12 aan De Museumstichting, met ondernemingsnummer 0678.818.074, verleend voor een termijn van vijf jaar.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - de statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017;

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 24 mei 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend voor een termijn van vijf jaar aan DANCING RIO N.V. met ondernemingsnummer 0429.716.631.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - bewaking uitgaansmilieu.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 18 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend voor een termijn van vijf jaar aan PAIRI DAIZA N.V. met ondernemingsnummer 0406.834.628.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 18 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend voor een termijn van vijf jaar aan D.L.C. Danse-Loisir Culture bvba met ondernemingsnummer 0436.254.728.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - bewaking uitgaansmilieu.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 2 augustus 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend voor een termijn van vijf jaar aan IMELDA vzw met ondernemingsnummer 0409.835.490.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van: - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 7 september 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend voor een termijn van vijf jaar aan FNAC Belgium N.V. met ondernemingsnummer 0421.506.570.

De vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van: - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - winkelinspectie; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 4 oktober 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, toegekend voor een termijn van vijf jaar aan de stad IEPER, met ondernemingsnummer 0207.484.681.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 22 december 2017, wordt het besluit van 16 oktober 2015 tot vernieuwing van de vergunning van het Universitair Ziekenhuis Gent voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, als volgt gewijzigd: De woorden "aan het Universitair Ziekenhuis Gent, in het kort UZ Gent, met ondernemingsnummer 0232.987.862" worden vervangen door de woorden "aan Campus UZ Gent met vestigingseenheidsnummer 2.151.760.896", vanaf 1 januari 2018.

Bij besluit van 31 juli 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1180.09 aan G4S CASH SOLUTIONS (Belgium) NV, met ondernemingsnummer 0406.590.643, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 6 oktober 2016 en draagt het nummer 18.0086.09.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 2 augustus 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1180.09 aan FONDS ET SERVICES SOCIAUX - RESEAUX SOLIDARIS (CLINIQUE ANDRE RENARD) vzw, met ondernemingsnummer 0405.930.944, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 15 mei 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten van controle van personen op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid en met uitsluiting van winkelinspecteurs.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 8 augustus 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1031.01 aan KARREWIEL B.V.B.A., met ondernemingsnummer 0417.436.827, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 21 augustus 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en met inbegrip van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 8 augustus 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1121.04 aan TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN N.V., met ondernemingsnummer 0404.586.901, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 8 juni 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm en met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en met uitsluiting van bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Deze activiteiten worden zonder paard en ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking te gebeuren.

De vergunning draagt het nummer 18.0120.06 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij besluit van 27 september 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1124.07 aan Ford Werke GmbH, met ondernemingsnummer 0401.298.403, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 14 augustus 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid;

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 17 oktober 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1074.11 aan Provincie Antwerpen, met ondernemingsnummer 0207.725.597, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 10 december 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van winkelinspecteurs en bewakingsagenten op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid;

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 20 oktober 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.0042.12 aan vzw Domaine de Seneffe, Musée de l'Orfèvrerie de la Communauté française, met ondernemingsnummer 0455.888.419, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 17 juli 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en met uitsluiting van mobiele bewaking en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen met uitsluiting van activiteiten van winkelinspecteur en met uitsluiting van bewakingsagenten op een werkpost gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of dansgelegenheid;

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 6 december 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1230.11 aan JESSA Ziekenhuis vzw, met ondernemingsnummer 0821.142.117, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 20 december 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - de statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017;

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 14 december 2017 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 16.1001.01 aan CARREFOUR BELGIUM N.V., met ondernemingsnummer 0448.826.918, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 20 januari 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - de statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017;

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 15 januari 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1223.10 aan VERVOER BOSSCHAERT N.V., met ondernemingsnummer 0429.761.963, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 11 januari 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid voor zover deze activiteiten beperkt blijven zoals bedoeld in artikel 20, § 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 6 februari 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, onder het nummer 18.1271.12 aan De Museumstichting, met ondernemingsnummer 0678.818.074, verleend voor een termijn van vijf jaar.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - de statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017;

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 6 februari 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1241.05 aan AUTOMOSANE MANUTENTION TRANSPORT N.V., met ondernemingsnummer 0434.244.353, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 10 juli 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 6 februari 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1242.05 aan P. VAN EGDOM-MARIEN & Co N.V., met ondernemingsnummer 0425.653.519, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 22 juli 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 6 februari 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend onder het nummer 18.1240.05 aan AUTOMOSANE bvba, met ondernemingsnummer 0425.115.465, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 28 juli 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend, zonder hond en zonder paard uitgeoefend.

Bij besluit van 20 maart 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan R. DE MEULENAERE EN ZONEN N.V., met ondernemingsnummer 0421.687.605, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 10 december 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 27 maart 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth vzw, met ondernemingsnummer 0821.734.213, vernieuwd onder het nummer 18.1231.11 voor een periode van vijf jaar vanaf 20 december 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 30 maart 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan Beurs voor Diamanthandel CVBA, met ondernemingsnummer 0404.686.176, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 19 maart 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij ministerieel besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Josaphat" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Mediapark" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Bordet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Weststation" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg voor de zone "Wet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018202571 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Ministerieel besluit houdende aanstelling van een lid van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Stationswijk Brussel-Zuid" sluiten wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan DIAMANTCLUB VAN ANTWERPEN cvba, met ondernemingsnummer 0404.697.361, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 23 juli 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend.

De activiteiten van statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, kunnen overeenkomstig artikel 101,eerste lid van de wet van 2 oktober 2017 gewapend uitgeoefend worden, voor zover ze plaatsvinden op plaatsen waar er geen andere personen geacht worden aanwezig te zijn dan bewakingsagenten.

Bij ministerieel besluit van 25 mei 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/05/2018 pub. 19/06/2018 numac 2018012464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 262 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid type ministerieel besluit prom. 25/05/2018 pub. 05/06/2018 numac 2018012349 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sluiten wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan Emmaüs vzw, met ondernemingsnummer 0411.515.075, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 13 mei 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 2 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan DIAMOND CENTER bvba, met ondernemingsnummer 0423.0840.411, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 29 september 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 10 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE vzw, met ondernemingsnummer 0409.627.535, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 25 juli 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 11 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan stad ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0207.500.123, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 20 maart 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 11 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan REMOUCHAMPS CARAVANES bvba, met ondernemingsnummer 0465.507.057, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 4 januari 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid voor zover deze activiteiten beperkt blijven zoals bedoeld in artikel 20, § 2 van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 17 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan BNP Parisbas Fortis N.V., met ondernemingsnummer 0403.199.702, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 11 december 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 18 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan Etablissementen Fr.

COLRUYT N.V., met ondernemingsnummer 0400.378.485, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 26 juni 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - winkelinspectie; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 18 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan KLINIK SANKT-JOSEF - SANKT-VITH vzw, met ondernemingsnummer 0416.408.528, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 12 juli 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 18 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan FIBOR N.V., met ondernemingsnummer 0428.212.735, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 6 juni 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - bewaking uitgaansmilieu.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 18 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan ARCELORMITTAL BELGIUM N.V., met ondernemingsnummer 0400.106.291, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 13 februari 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 23 juli 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT, DU PARC LEOPOLD ET DE SAINT ANNE SAINT REMI vzw, met ondernemingsnummer 0472.937.059, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 3 december 2017.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 16 augustus 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan SINT-JOSEFSKLINIEK vzw, met ondernemingsnummer 0464.280.107, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 7 november 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 16 augustus 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan Musea Brugge, met ondernemingsnummer 0207.528.035, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 7 november 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 10 september 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan de stad BERGEN, met ondernemingsnummer 0207.656.808, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 2 april 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 11 septembre 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, met ondernemingsnummer 0353.070.496, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 23 juli 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 25 september 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan O.L.V. VAN LOURDES ZIEKENHUIS WAREGEM vzw, met ondernemingsnummer 0405.460.592, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 21 oktober 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 25 september 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan de Algemeen Ziekenhuis Damiaan Oostende vzw, met ondernemingsnummer 0464.564.177, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 29 september 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 4 oktober 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan ALERIS ALUMINIUM DUFFEL bvba, met ondernemingsnummer 0403.045.292, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 21 oktober 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 4 oktober 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, toegekend voor een termijn van vijf jaar aan de stad IEPER, met ondernemingsnummer 0207.484.681.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 4 oktober 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan O.L. Vrouw van Troost vzw, met ondernemingsnummer 0411.975.133, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 29 september 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 4 oktober 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan Sint-Andriesziekenhuis vzw, met ondernemingsnummer 0411.975.133, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 29 september 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017.

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.

Bij besluit van 22 september 2017, wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan Provinciaat der Broeders van Liefde vzw (met ondernemingsnummer 0406.633.304) bij besluit van 22 juli 2013, ingetrokken vanaf 1 september 2017.

Bij besluit van 18 oktober 2017, wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend aan TNT Express Belgium N.V. (met ondernemingsnummer 0406.383.379) bij besluit van 24 november 2015, ingetrokken.

Bij besluit van 30 januari 2018, wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend bij besluit van 3 september 2013 aan H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen vzw, met ondernemingsnummer 0409.779.072, ingetrokken vanaf 19 december 2017.

Bij besluit van 20 februari 2018, wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst verleend bij besluit van 2 september 2015 aan Sint-Rembertziekenhuis vzw, met ondernemingsnummer 0410.561.210, ingetrokken vanaf 1 januari 2018.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^