Vergunning
gepubliceerd op 06 september 2018

Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-069/2 Direct Energie NV Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018, wordt het behouden van de individuele vergunning voor aardgaslevering van Direct Energie NV ten gevolge van de controlew

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018040639
pub.
06/09/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040639

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-069/2 Direct Energie NV Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2018Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2018 pub. 06/09/2018 numac 2018013586 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot verlenging van de datum voor inzaaien van een vanggewas of een specifieke teelt ter uitvoering van de artikelen 4.3.1 en 5.2.2.1 van de VLAREME van 28 oktober 2016 type ministerieel besluit prom. 24/08/2018 pub. 03/09/2018 numac 2018013512 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanstelling van professor Hélène Casman als expert belast met de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het relatievermogensrecht en het erfrecht, schenkingen en testamenten sluiten, wordt het behouden van de individuele vergunning voor aardgaslevering van Direct Energie NV ten gevolge van de controlewijziging van deze onderneming goedgekeurd, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas.


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^