Vergunning
gepubliceerd op 11 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 december 2018 wordt de vergunning voor het organise Deze ve

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019010621
pub.
11/03/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010621

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 6 december 2018 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, verleend aan Universiteit Gent, met ondernemingsnummer 0248.015.142, vernieuwd voor een periode van vijf jaar met ingang van 28 oktober 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met uitsluiting van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn ;

Deze activiteiten worden ongewapend en zonder hond uitgeoefend.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^