Vergunning
gepubliceerd op 03 mei 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 april 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natagora » te Namen om van 1 mei 2019 tot en met 30 apr

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019011772
pub.
03/05/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011772

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 22 april 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 29/04/2019 numac 2019012009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019202066 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2014 tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het internationaal perscentrum type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het Centraal Register EAPO type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 02/05/2019 numac 2019012051 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, § 1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019012012 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan IDH the Sustainable Trade Initiative type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, va type koninklijk besluit prom. 22/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019030412 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende bepaling van de vergoeding voor de behandeling van het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie bedoeld in artikel 555/1, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, evenals de voorwaarden en de nadere regels v sluiten genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natagora » te Namen om van 1 mei 2019 tot en met 30 april 2020 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.


begin


Publicatie : 2019-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^