Vergunning
gepubliceerd op 24 september 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 9 april 2019 wordt de vergunning voor het e Deze ve

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019014270
pub.
24/09/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014270

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 9 april 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/2019 pub. 15/04/2019 numac 2019011611 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten sluiten wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY NV, met ondernemingsnummer 0450.135.428, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 4 januari 2019.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - mobiele bewaking en interventie na alarm; - beheer van een alarmcentrale met, uitsluiting van activiteiten als bewakingscentrale en eCall-alarmcentrale; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar explosieve stoffen of stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

De activiteiten statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, kunnen gewapend worden uitgeoefend.

Het gebruik van wapens bij de activiteiten bestaande uit statische bewaking van roerende of onroerende goederen is, overeenkomstig artikel 101, eerste lid van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, slechts mogelijk op plaatsen waar er geen andere personen geacht worden aanwezig te zijn dan bewakingsagenten.

De activiteiten van goederenbewaking, zoals begrepen in statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn, mobiele bewaking en interventie na alarm, evenementenbewaking en het doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar explosieve stoffen of stoffen die voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten te gebeuren.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^