Vergunning
gepubliceerd op 12 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen »

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019014689
pub.
12/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014689

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen » te Brussel om van 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021 onder de benaming « Tombola's Child Focus », in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren.


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^