Vergunning
gepubliceerd op 07 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 8 juli 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van Deze ve

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019015697
pub.
07/01/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015697

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 8 juli 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan de INVICTUS GLOBAL SECURITY BVBA (IGS PROTECT), met ondernemingsnummer 0533.775.855, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 21 maart 2019.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn; - winkelinspectie; - evenementenbewaking; - toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals bedoeld in artikel 3, 13° van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten.

Deze activiteiten worden ongewapend uitgeoefend.

De activiteiten van goederenbewaking, zoals begrepen in statische bewaking van roerende of onroerend goederen op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn en evenementenbewaking, kunnen uitgeoefend worden met hond.

Het gebruik van honden dient conform de bepalingen in uitvoering van artikel 89 van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten te gebeuren.


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^