Vergunning
gepubliceerd op 11 september 2019

Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019041709
pub.
11/09/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041709

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 27/08/2019 numac 2019014116 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 29 juli 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de regeling van sommige bepalingen inzake deeltijdse arbeid en v type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 06/09/2019 numac 2019203524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, houdende de wijziging en de coördinatie van de statuten van het "Soc type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 10/09/2019 numac 2019203125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toek type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019012824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging, de implementatie en de indelingsprocedure van de funct type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 05/09/2019 numac 2019203123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toek sluiten genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan de vereniging « Artsen zonder Grenzen » te Brussel om van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020 in het gehele land een huis-aan-huis collecte van giften via een permanente domiciliëringsopdracht te organiseren.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^