Vergunning
gepubliceerd op 12 december 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belgium » te Brussel

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019041983
pub.
12/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019041983

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 09/10/2019 numac 2019014906 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in het kader van de deelname van België in 2019 aan het werkprogramma 2019-2020 "achieving high performing health systems" type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014640 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de evaluatiecriteria van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en van de weging van deze criteria type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 24/10/2019 numac 2019030933 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019014639 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van de directeur, de adjunct-directeur en de verbindingsmagistraten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 18/11/2019 numac 2019042375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie in het kader van de deelname van België aan het Europese Centrum voor het gezondheidsbeleid voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 01/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019014802 bron ministerie van landsverdediging koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de opname in een andere hoedanigheid of personeelscategorie van de beroepsmilitair of van de militair BDL sluiten genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belgium » te Brussel om van 1 juni 2020 tot en met 31 mei 2021 in het gehele land een tombolaoperatie te organiseren onder de benaming « Tombola Panda WWF ».


begin


Publicatie : 2019-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^