Vergunning
gepubliceerd op 16 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-065bis Bij ministerieel besluit van 16 december 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Wintershall Dea GmbH, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk beslu

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019042891
pub.
16/01/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042891

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-065bis Bij ministerieel besluit van 16 december 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/12/2019 pub. 13/01/2020 numac 2020010035 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse type ministerieel besluit prom. 16/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015846 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van het vergoedingsstelsel van het personeelslid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat de functie uitoefent van "Belgian Counselor for food safety and Sanitary and Phytosanitary ( SPS sluiten wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Wintershall Dea GmbH, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas.


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^