Verordening Van De Vlaamse Gemeenschapscommissie van 09 december 2011
gepubliceerd op 24 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Verordening nr. 11-03 tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2011, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0297

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031034
pub.
24/01/2012
prom.
09/12/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2011. - Verordening nr. 11-03 tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2011, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0297


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

Verhoging/verlaging

Nieuw krediet

Overboekingen

17.751.472,94

-2.906.953,00

14.844.519,94

Onderwijs

370.000,00

348.300,00

718.300,00

CLB

2.355.000,00

23.000,00

2.378.000,00

Elishout - COOVI

344.000,00

93.000,00

437.000,00

CVO Elishout - COOVI

3.113.000,00

-93.000,00

3.020.000,00

Elishout - school voor voeding

3.756.000,00

0,00

3.756.000,00

Kasterlinden

3.398.500,00

286.000,00

3.684.500,00

Zaveldal

1.340.000,00

105.000,00

1.445.000,00

Kunsten, cultureel erfgoed en musea

589.000,00

2.010,00

591.010,00

Bibliotheekwerking

1.112.000,00

6.000,00

1.118.000,00

Gezondheid

283.500,00

-41.192,53

242.307,47

Totaal van de wijziging

-2.177.835,53


Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging

153.475.309,08

-2.177.835,53

151.297.473,55


Art. 2.De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

Verhoging/verlaging

Nieuw krediet

Overboekingen

36.392.900,00

-973.930,00

35.418.970,00

Algemene uitgaven en ontvangsten

3.372.486,18

80.000,00

3.452.486,18

Algemene administratie

6.554.200,00

-274.000,00

6.280.200,00

Administratie

14.198.200,00

17.600,00

14.215.800,00

Communicatie, Media en IT

4.889.800,00

150.500,00

5.040.300,00

Onderwijs

7.418.117,00

-321.882,00

7.096.235,00

OCB

3.725.950,00

-30.850,00

3.695.100,00

Elishout - COOVI

5.880.390,00

80.000,00

5.960.390,00

CVO Elishout - COOVI

3.365.700,00

-48.980,00

3.316.720,00

Elishout - school voor voeding

4.188.210,94

-80.000,00

4.108.210,94

Elishout - verblijf voor jongeren

840.836,00

-140.000,00

700.836,00

Kasterlinden

5.263.600,00

-518.380,00

4.745.220,00

Zaveldal

1.893.900,00

0,00

1.893.900,00

Kasterlinden - verblijf voor jongeren

1.324.950,00

-40.000,00

1.284.950,00

Algemeen cultuurbeleid

3.043.600,00

-13.000,00

3.030.600,00

Kunsten, cultureel erfgoed en musea

3.997.210,00

2.010,00

3.999.220,00

Gemeenschapscentra

9.678.842,82

-50.000,00

9.628.842,82

SCW

1.825.700,00

-44.000,00

1.781.700,00

Bibliotheekwerking

2.646.000,00

34.000,00

2.680.000,00

Jeugd

4.079.337,00

-39.000,00

4.040.337,00

Speelpleinen

769.300,00

-21.000,00

748.300,00

Sport

2.426.292,00

-18.000,00

2.408.292,00

Algemeen welzijnsbeleid

2.365.200,00

-13.380,00

2.351.820,00

Jeugdwelzijn

258.000,00

-88.325,00

169.675,00

Etnisch-culturele minderheden

1.445.000,00

72.630,00

1.517.630,00

Thuiszorg en ouderenwelzijn

2.193.834,00

-7.525,00

2.186.309,00

Welzijn voor personen met een handicap

355.000,00

-62.805,00

292.195,00

Gezin

2929520

-57.850,00

2.871.670,00

Revalidatiecentrum De Poolster

802.900,00

-2.000,00

800.900,00

Gezondheid

2.199.413,08

-121.192,53

2.078.220,55

Patrimonium

3.805.050,00

354.250,00

4.159.300,00

Totaal van de wijziging

-2.175.109,53


Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging

153.451.100,02

-2.175.109,53

151.275.990,49


Art. 3.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

Verhoging/verlaging

Nieuw krediet

Overboekingen

34.516.000,00

-14.063.688,75

20.452.311,25

Algemene ontvangsten

11.363.000,00

5.777.614,57

17.140.614,57

Onderwijs

0,00

1.960.000,00

1.960.000,00

Zaveldal

1.260.000,00

-1.260.000,00

0,00

Totaal van de wijziging

-7.586.074,18


Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging

48.664.705,43

-7.586.074,18

41.078.631,25


Art. 4.De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgesteld :

Omschrijving

Krediet

Verhoging/verlaging

Nieuw krediet

Overboekingen

1.660.000,00

700.000,00

2.360.000,00

Administratie

315.000,00

-100.000,00

215.000,00

Communicatie, Media en IT

859.000,00

25.000,00

884.000,00

Onderwijs

12.667.000,00

1.527.000,00

14.194.000,00

CLB

14.500,00

23.000,00

37.500,00

Elishout - COOVI

2.691.500,00

615.000,00

3.306.500,00

Kasterlinden

279.000,00

-3.000,00

276.000,00

Zaveldal

3.338.000,00

-390.000,00

2.948.000,00

Revalidatiecentrum De Poolster

24.000,00

-8.000,00

16.000,00

Patrimonium

26.577.705,43

-9.975.074,18

16.602.631,25

Totaal van de wijziging

-7.586.074,18


Algemeen totaal van de begroting na de begrotingswijziging

48.664.705,43

-7.586.074,18

41.078.631,25


Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De collegeleden : B. DE LILLE B. GROUWELS J.-L. VANRAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^