Verordening Van De Vlaamse Gemeenschapscommissie van 17 juli 2003
gepubliceerd op 05 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Collegebesluit nr. 03/357 van houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2003

bron
vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003036115
pub.
05/01/2004
prom.
17/07/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JULI 2003. - Collegebesluit nr. 03/357 van houdende bekrachtiging van verordening nr. 03/02 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2003


De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en wij, het College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De begrotingswijziging 1 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.De begrotingswijziging A - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2003 wordt als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt.

De Collegeleden, J. CHABERT G. VANHENGEL R. DELATHOUWER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^