Vonnis
gepubliceerd op 29 juni 2001

Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers gegeven op 21 mei 2001, is ten verzoeke van de heer Casterman, Willy René Joseph, wonende te 4860 Pepinster, rue de la Nô (..

bron
ministerie van justitie
numac
2001009543
pub.
29/06/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Verviers gegeven op 21 mei 2001, is ten verzoeke van de heer Casterman, Willy René Joseph, wonende te 4860 Pepinster, rue de la Nô 4, het getuigenverhoor bevolen bedoeld in artikel 116 van het Burgerlijk Wetboek, alvorens de afwezigheid vast te stellen van de heer Castreman, Norbert-Alexandre, geboren te Moustier-sur-Sambre, op 3 februari 1900, laatste woonachtig te Pepinster.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^