Vonnis
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, gegeven op 18 december 1986, is ten verzoeke van Mevr. Van

bron
ministerie van justitie
numac
2002009346
pub.
08/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, gegeven op 18 december 1986, is ten verzoeke van Mevr. Van de Poel, Martha, wonende te 2440 Geel, Laar 27, de afwezigheid uitgesproken ten aanzien van de heer Vervecken, Josephus, geboren te Lichtaart op 3 mei 1923, laatst woonachtig te 2460 Tielen, Kerkstraat 18.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^