Wet van 01 juli 2016
gepubliceerd op 18 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009352
pub.
18/07/2016
prom.
01/07/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009352

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


1 JULI 2016. - Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 04/03/2016 numac 2016009101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 sluiten betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bepaald in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 29 februari 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/02/2016 pub. 04/03/2016 numac 2016009101 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 sluiten betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 is bekrachtigd met uitwerking op de dag van zijn inwerkingtreding.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2016.

FILIP Van Koningswege : De vice-eerste minister en minister van Economie, K. PEETERS De vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De minister van Justitie, K. GEENS De minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES Met 's Lands zegel gezegeld : De minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken : 54-1843 Integraal verslag : 2 juni 2016


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^