Wet van 03 juli 2000
gepubliceerd op 23 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 - Erratum

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2001015118
pub.
23/10/2001
prom.
03/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


3 JULI 2000. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 (1) - Erratum


De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996, is goedgekeurd bij wet van 3 juli 2000 in plaats van bij wet van 3 juli 2001. _______ Nota's (1) Zie Belgisch Staatsblad nr.267 van 22 september 2001 (tweede uitgave), blz. 31902 en 31903.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^