Wet van 05 juli 1998
gepubliceerd op 28 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998011212
pub.
28/08/1998
prom.
05/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 JULI 1998. - Wet betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De Koning bepaalt het bedrag, de termijn en de wijze van betaling van de vergoedingen, in de bestaande wetgeving gewoonlijk taksen, bijkomende taksen en vergoedingen genoemd, voor het aanvragen en instandhouden van de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen bedoeld in de Verordening (EG) Nr 1610/96 van het Europese Parlement en van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen.

Art. 3.De verlening van de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats zonder onderzoek van de

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^