Wet van 10 mei 2015
gepubliceerd op 01 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet die naturalisaties verleent

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009275
pub.
01/07/2015
prom.
10/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2015-07-01 **** : 2015009275

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


10 MEI 2015. - Wet die naturalisaties verleent


****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, **** Groet. **** Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de **** nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan : **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te **** ****/**** (****) op 1 januari 1977. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****'****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****'****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 10 mei 2015. **** **** **** : De Minister van ****, ****. **** Met `s Lands zegel gezegeld : De Minister van ****, ****. ****


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^