Wet van 11 april 1989
gepubliceerd op 28 december 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 19 november 1976. - Addendum

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2009015144
pub.
28/12/2009
prom.
11/04/1989
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


11 APRIL 1989. - Wet houdende goedkeuring van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 19 november 1976. - Addendum (1)


Op 9 oktober 2009, heeft België het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen opgezegd, overeenkomstig artikel 19, paragraaf 2, van het Verdrag.

Deze opzegging heeft ten aanzien van België uitwerking met ingang van 1 november 2010, overeenkomstig artikel 19, paragraaf 3 van het Verdrag.

Nota (1) Zie het Belgisch Staatsblad d.d. 6 oktober 1989.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^