Wet van 11 april 1989
gepubliceerd op 15 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende goedkeuring van het protocol bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 19 november 1976

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015080
pub.
15/04/2014
prom.
11/04/1989
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


11 APRIL 1989. - Wet houdende goedkeuring van het protocol bij het Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, gedaan te Londen op 19 november 1976 (1)


Op 23 april 2013 heeft het Koninkrijk België het protocol bij het Verdrag van Athene opgezegd.

Deze opzegging heeft uitwerking vanaf 23 april 2014. _______ Nota (1) Zie Belgisch Staatsblad van 6 oktober 1989.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^