Wet van 11 april 2000
gepubliceerd op 18 december 2001
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Partnership-overeenkomst tussen de federale overheid en de NMBS, in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid. - Globale projecten « Verbetering van de omgeving voor de mobiliteit van de treingebruik

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2001013205
pub.
18/12/2001
prom.
11/04/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


11 APRIL 2000. - Partnership-overeenkomst tussen de federale overheid en de NMBS, in toepassing van artikel 43 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid. - Globale projecten « Verbetering van de omgeving voor de mobiliteit van de treingebruikers »


Tussen : de federale overheid, vertegenwoordigd door Mevr. L. Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Arbeid en Tewerkstelling en door Mevr. I. Durant, Vice-Eerste Minister, Minister van Mobiliteit en Vervoer, enerzijds, en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), vertegenwoordigd door de heer Michel Damar, Voorzitter van de Raad van Bestuur en de heer Etienne Schouppe, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité, anderzijds, er werd als volgt overeengekomen : Om, voor rekening van de federale overheid, bepaalde globale projecten, die door de Regering werden aangenomen overeenkomstig artikel 43 van de Wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, uit te voeren, neemt de NMBS jonge werknemers in dienst in een overeenkomst van startbaan, die bestaat in een arbeidscontract voor een voltijdse baan voor de duur van een jaar.

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder « jonge werknemers » de jongeren bedoeld in artikel 21 van voornoemde wet, voorgesteld door de regionale arbeidsdiensten.

Deze aanwervingen gebeuren binnen de grenzen van de specifieke compensatie die de federale overheid aan de NMBS stort. Dit bedrag wordt jaarlijks door de Regering vastgelegd. De federale overheid zal de kosten verbonden aan de aanwerving van deze jonge werknemers aan de NMBS terugbetalen op basis van de bewijsstukken die deze haar voorlegt.

De inhoud van deze overeenkomst zal in een volgend bijvoegsel aan het beheerscontract van de NMBS vastgelegd worden.

Gedaan te Luik, op 11 april 2000, in viervoudig exemplaar.

Voor de federale overheid : De Vice-Eerste Minister, Minister van Arbeid, Mevr. L. ONKELINX De Vice-Eerste Minister, Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT Voor de NMBS : De Voorzitter van de Raad van Bestuur, M. DAMAR De Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van het Directiecomité, E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^