Wet van 17 februari 2002
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet die naturalisaties verleent

bron
ministerie van justitie
numac
2002009374
pub.
08/05/2002
prom.
17/02/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2002. - Wet die naturalisaties verleent


**** ****, **** der Belgen, **** allen die nu zijn en hierna wezen zullen, **** Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van artikel 19, laatste lid, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van het Wetboek van de **** nationaliteit wat de **** betreft, wordt de naturalisatie met gelijkstelling van verblijf in het buitenland met verblijf in **** verleend aan : **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Art. 3.Bij toepassing van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van het Wetboek van de **** nationaliteit wat de **** betreft, wordt de naturalisatie verleend aan : **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, Önder, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te **** **** **** **** **** (****) op 8 mei 1956. ****-****-****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te **** **** **** **** (****) in 1960. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ****.****.**** ****.**** ****.**** (****) op 8 september 1973. **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** ****, geboren te **** **** **** **** (****) in 1951. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te **** **** **** **** **** (****) op 5 februari 1956. **** ****, ****, geboren te **** **** **** **** **** (****) in 1956. **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te **** **** **** **** **** (****) op 4 december 1975. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te **** (**** (****.)) op 14 juli 1960. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Modi echtgenote ****, ****, geboren te **** (**** (****.)) op 6 januari 1946. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** echtgenote ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Van, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te **** **** **** ****. **** (****) op 6 augustus 1969. ****'**** ****'**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch **** zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 17 februari 2002. **** **** **** : Voor de Minister van ****, afwezig : **** Minister toegevoegd aan de Minister van **** ****, belast met Landbouw, Mevr. ****. ****-**** Met 's Lands zegel gezegeld : **** Minister van ****, ****. ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^