Wet van 18 december 2015
gepubliceerd op 13 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000228
pub.
13/04/2016
prom.
18/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** **** DE


einde


Publicatie : 2016-04-13 **** : 2016000228

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


18 DECEMBER 2015. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling


De hierna volgende tekst is de **** vertaling van de wet van 18 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 29 december 2015).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 18. **** 2015 - **** **** **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** ****, **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** **** **** das **** **** **** **** **** es: **** 1 - **** **** Artikel 1 - **** **** regelt **** in Artikel 78 der **** **** ****. **** 2 - **** **** in **** **** **** **** **** **** **** Art. 2 - In Artikel 39/57-1 **** 3 des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** **** das **** **** 29. **** 2010, werden die **** "**** das in Artikel 39/77 **** **** ****" **** die **** "**** das in Artikel 39/77 **** 39/77/1 **** **** ****" ****.

Art. 3 - In Artikel 39/77 § 1 **** 1 **** ****, **** **** das **** **** 15. September 2006 **** **** **** **** das **** **** 8. **** 2013, werden die **** ", die in die **** **** werden ****," ****.

Art. 4 - In Artikel 39/77/1 § 1 **** 1 **** 2 **** ****, **** **** das **** **** 10. April 2014, werden die **** ", die in die **** **** werden ****," **** ****. **** 3 - **** **** **** **** **** **** Art. 5 - Artikel 39/81 **** ****, **** **** das **** **** 15. September 2006, **** **** **** das **** **** 10.

April 2014 **** **** **** **** **** **** den **** ****. 49/2015 des ****, **** wie **** ****: 1. [**** des **** **** **** ****] 2.**** **** 8 **** **** 9 werden **** **** **** **** **** ****: "**** die **** **** nicht, wie in **** 8 ****, **** **** des **** per elektronische Post ****, **** der **** die **** **** in **** **** ****, **** **** **** acht **** **** den **** in **** **** ****. **** die **** **** **** **** **** acht **** **** **** des in **** 9 **** **** **** den **** in **** ****, **** das **** **** **** 1 ****. **** ****, der nicht, **** **** **** spät **** den **** in **** gebracht ****, gilt als ****. Das **** **** **** **** 1 **** **** der **** **** **** der **** der ****." **** 4 - **** Art. 6 - **** **** **** **** **** alle ****, die **** **** des **** **** **** werden.

Art. 7 - Artikel 2 **** **** **** alle ****, die **** **** des **** des **** **** **** ****. **** 5 - **** Art. 8 - **** **** **** **** 1. **** 2016 in ****. **** **** das **** **** **** **** **** ****, **** es **** **** **** **** **** **** das **** **** **** ****. **** **** ****, den 18. **** 2015 **** **** **** wegen: **** **** **** **** des **** ****. **** **** **** **** **** **** **** ****. **** **** **** **** ****: Der Minister der ****, ****. ****


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^