Wet van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 14 september 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004 . - Addendum

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2009015115
pub.
14/09/2009
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


22 AUGUSTUS 2006. - Wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004 (1). - Addendum


Op 29 juli 2009 heeft het Koninkrijk België bij de depositaris van Protocol nr. 14 volgende verklaring neergelegd : « De Belgische Regering verklaart dat het Koninkrijk België te zijnen opzichte de voorlopige toepassing aanvaardt van de bepalingen betreffende de nieuwe functie van alleenzetelende rechter en de nieuwe bevoegdheid van de comités van drie rechters die voorkomen in het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, overeenkomstig het akkoord waartoe de Staten die partij zijn bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden op 12 mei 2009 te Madrid gekomen zijn » (Vertaling).

De bepalingen betreffende de nieuwe functie van alleenzetelende rechter en de nieuwe bevoegdheid van de comités van drie rechters die voorkomen in het Protocol nr. 14 worden voorlopig toegepast : - vanaf 1 juni 2009 door Duitsland en Zwitserland; - vanaf 1 juli 2009 door Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk; - vanaf 1 augustus 2009 door België en Estland.

Nota (1) Zie Belgisch Staatsblad d.d. 3 oktober 2006 (blz. 51127-51133).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^