Wet van 22 februari 1965
gepubliceerd op 16 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan, parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000778
pub.
16/12/2013
prom.
22/02/1965
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


22 FEBRUARI 1965. - Wet waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan, parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan, parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren (Belgisch Staatsblad van 23 maart 1965), zoals ze achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Belgisch Staatsblad van 25 februari 2003); - de wet van 20 juli 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer sluiten tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer (Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2005); - de wet van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/03/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren. - Duitse vertaling type wet prom. 20/03/2007 pub. 06/04/2007 numac 2007014119 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren sluiten tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren (Belgisch Staatsblad van 6 april 2007); - de wet van 22 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen (I) (Belgisch Staatsblad van 29 december 2008, err. van 10 februari 2009 en 24 december 2009).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale Dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

22. FEBRUAR 1965 - Gesetz zur Ermächtigung der Gemeinden, Parkgebühren für Kraftfahrzeuge festzulegen Artikel 1 - [Wenn Gemeinderäte gemäß den Rechtsvorschriften und Verordnungen über die Verkehrspolizei Parkverordnungen erlassen, die sich auf das Parken mit Parkzeitbeschränkung, das gebührenpflichtige Parken und das Parken [auf Inhabern eines Gemeindeparkausweises vorbehaltenen Parkplätzen] beziehen, dürfen sie für [Kraftfahrzeuge, ihre Anhänger oder Bestandteile] [Parkabgaben oder -steuern] festlegen.] [Dieses Gesetz gilt nicht für halbmonatlich abwechselndes Parken und für die Beschränkung des Langzeitparkens.] [Art. 1 ersetzt durch Art. 37 des G. vom 7. Februar 2003 (B.S. vom 25.

Februar 2003) und abgeändert durch Art. 25 des G. vom 20. Juli 2005 (B.S. vom 11. August 2005), Art. 5 des G. vom 20. März 2007 (B.S. vom 6. April 2007) und Art.14 des G. vom 22. Dezember 2008 (B.S. vom 29.

Dezember 2008), selbst für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 59/2010 des Verfassungsgerichtshofes vom 27. Mai 2010 (B.S. vom 30. Juli 2010)] [Art. 2 - [...]] [Art. 2 eingefügt durch Art. 15 des G. vom 22. Dezember 2008 (B.S. vom 29. Dezember 2008), selbst für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 59/2010 des Verfassungsgerichtshofes vom 27. Mai 2010 (B.S. vom 30.

Juli 2010)] [Art. 3 - [...]] [Art. 3 eingefügt durch Art. 16 des G. vom 22. Dezember 2008 (B.S. vom 29. Dezember 2008), selbst für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 59/2010 des Verfassungsgerichtshofes vom 27. Mai 2010 (B.S. vom 30.

Juli 2010)]

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^