Wet van 23 mei 2000
gepubliceerd op 16 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet die naturalisaties verleent

bron
ministerie van justitie
numac
2000009516
pub.
16/06/2000
prom.
23/05/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MEI 2000. - Wet die naturalisaties verleent


**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de **** nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan : ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te **** **** **** **** **** (****) op 1 januari 1947. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. **** echtgenote ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** Nam, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 23 mei 2000. **** **** **** : **** Minister van Justitie, ****. **** Met 's Lands zegel bekleed : **** Minister van Justitie, ****. ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^