Wet van 25 december 2017
gepubliceerd op 29 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017032124
pub.
29/12/2017
prom.
25/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032124

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


25 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt Art.2. In artikel 5, § 1, van de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) op het notarisambt, gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten die gewijzigd is bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Limburg-Aubel" worden vervangen door het woord "Limburg";2° de woorden "Malmedy-Spa-Stavelot" worden vervangen door het woord "Spa";3° de woorden "Verviers-Herve" worden vervangen door de woorden "het eerste kanton Verviers".

Art. 3.In artikel 31, vijfde lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Limburg-Aubel" worden vervangen door het woord "Limburg";2° de woorden "Malmedy-Spa-Stavelot" worden vervangen door het woord "Spa";3° de woorden "Verviers-Herve" worden vervangen door de woorden "het eerste kanton Verviers".

Art. 4.In artikel 50, § 2, eerste lid, 1°, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie sluiten en gewijzigd bij de wet van 6 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Limburg-Aubel" worden vervangen door het woord "Limburg";2° de woorden "Malmedy-Spa-Stavelot" worden vervangen door het woord "Spa";3° de woorden "Verviers-Herve" worden vervangen door de woorden "het eerste kanton Verviers". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten0 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Art. 5.In artikel 7, § 1bis, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten0 op het gebruik der talen in gerechtszaken, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1963 en gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van de kantons Moeskroen en Komen" worden vervangen door de woorden "van het kanton Moeskroen";2° de woorden "een van de gemeenten van het kanton Sint-Martens-Voeren" worden vervangen door de woorden "de gemeente Voeren".

Art. 6.In artikel 7bis, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1963 en vervangen bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten1, worden de woorden "Voor de vredegerechten van Kraainem, Sint-Genesius-Rode" vervangen door de woorden "Voor de vredegerechten van Sint-Genesius-Rode".

Art. 7.In artikel 14, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1963, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "in één van de kantons Moeskroen, Komen" worden vervangen door de woorden "in het kanton Moeskroen";2° de woorden "Sint-Martens-Voeren" worden vervangen door de woorden "in de gemeente Voeren".

Art. 8.In artikel 42, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het woord "Grimbergen," wordt opgeheven;2° de woorden "Herne-Sint-Pieters-Leeuw," worden opgeheven;3° de woorden "Kraainem-Sint-Genesius-Rode" worden vervangen door de woorden "Sint-Genesius-Rode";4° de woorden "Overijse en" worden opgeheven.

Art. 9.In artikel 43, § 1, van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "Nochtans moeten twee magistraten van het parket van de procureur des Konings te Bergen en een magistraat van het arbeidsauditoraat Henegouwen bovendien het bewijs leveren van de kennis van het Nederlands.".

Art. 10.In artikel 46 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "In de kantons Aat-Lessen" worden vervangen door de woorden "In het kanton Aat";2° de woorden "en Edingen-Lens" worden opgeheven;3° de woorden "Moeskroen-Komen-Waasten" worden vervangen door het woord "Moeskroen";4° de woorden "het tweede kanton Ieper - Poperinge" worden vervangen door de woorden "het kanton Poperinge";5° het woord "Ronse" wordt vervangen door het woord "Geraardsbergen";6° de woorden "Herne-Sint-Pieters-Leeuw" worden vervangen door het woord "Lennik";7° de woorden "Tongeren-Voeren" worden vervangen door het woord "Tongeren";8° de woorden "Kraainem-Sint-Genesius-Rode" worden vervangen door de woorden "Sint-Genesius-Rode".

Art. 11.In artikel 53 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 20 december 1957 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "provincies en" opgeheven;2° in paragraaf 1, wordt het derde lid opgeheven;3° in paragraaf 1, vierde lid, dat het derde lid wordt, wordt het woord "Bergen" vervangen door het woord "Henegouwen";4° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "In de provinciën en in het arrondissement" vervangen door de woorden "In de arrondissementen";5° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de eerste zin opgeheven;6° in paragraaf 2, derde lid, wordt het woord "Hasselt" vervangen door het woord "Limburg"; 7° paragraaf 5, eerste lid, wordt vervangen als volgt : "Een griffier van de vredegerechten van de kantons Moeskroen-Komen-Waasten, Aat-Lessen en Edingen-Lens moet bewijzen de Nederlandse taal te kennen."; 8° paragraaf 5, tweede lid, wordt vervangen als volgt : "Een griffier van de vredegerechten van het kanton Tongeren-Voeren, het tweede kanton Kortrijk, het tweede kanton Ieper-Poperinge en het kanton Ronse moet bewijzen de Franse taal te kennen."; 9° paragraaf 5 wordt aangevuld met een lid, luidende : "De hoofdgriffier of een griffier van de vredegerechten van de kantons Kraainem-Sint-Genesius-Rode, Meise en Herne-Sint-Pieters-Leeuw moet bewijzen de Franse taal te kennen."; 10° in paragraaf 5, eerste lid, vervangen bij de bepaling onder 7°, worden de woorden "Moeskroen-Komen-Waasten" vervangen door het woord "Moeskroen";11° in paragraaf 5, eerste lid, vervangen bij de bepaling onder 7°, worden de woorden ", Aat-Lessen" vervangen door de woorden "en Aat";12° in paragraaf 5, eerste lid, vervangen bij de bepaling onder 7°, worden de woorden "en Edingen-Lens" opgeheven;13° in paragraaf 5, tweede lid, vervangen bij de bepaling onder 8°, worden de woorden "Tongeren-Voeren" vervangen door het woord "Tongeren";14° in paragraaf 5, tweede lid, vervangen bij de bepaling onder 8°, worden de woorden "het tweede kanton Ieper-Poperinge" vervangen door de woorden "het kanton Poperinge";15° in paragraaf 5, tweede lid, vervangen bij de bepaling onder 8°, wordt het woord "Ronse" vervangen door het woord "Geraardsbergen";16° in paragraaf 5, derde lid, ingevoegd bij de bepaling onder 9°, worden de woorden "Kraainem-Sint-Genesius-Rode" vervangen door de woorden "Sint-Genesius-Rode";17° in paragraaf 5, derde lid, ingevoegd bij de bepaling onder 9°, worden de woorden "Herne-Sint-Pieters-Leeuw" vervangen door het woord "Lennik". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 12.Artikel 67 van het Gerechtelijk Wetboek, hersteld bij de wet van 4 mei 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/05/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016009201 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie type wet prom. 04/05/2016 pub. 27/06/2016 numac 2016000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 12 januari 2007 betreffende sluiten, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2 luidende : " § 2. Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen en rekening houdend met de belangen van de rechtzoekenden, kan de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank zaken die bij een vrederechter aanhangig zijn gemaakt, verdelen onder andere territoriaal bevoegde vrederechters die hij aanwijst. Onder een behoefte van de dienst kan worden begrepen de verdeling van de werklast, de onbeschikbaarheid van een rechter, een vereiste deskundigheid, de goede rechtsbedeling of andere daarmee vergelijkbare objectieve redenen. Tegen de beslissing van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank kan geen enkel rechtsmiddel worden aangewend.

Wanneer de verdeling, bedoeld in het eerste lid, aanleiding geeft tot een wijziging van de oorspronkelijke toewijzing, worden de partijen en in voorkomend geval hun advocaten daarvan langs elektronische weg of bij gewone brief op de hoogte gebracht.".

Art. 13.In artikel 150, § 4, eerste lid, 1°, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château" worden vervangen door het woord "Chimay";2° de woorden "Fontaine-l'Evêque," worden opgeheven.

Art. 14.In artikel 162, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten, worden de woorden "artikel 186, § 1, tiende lid" vervangen door de woorden "artikel 186, § 1, negende lid".

Art. 15.In artikel 186, § 1, van hetzelfde Wetboek, vernummerd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2016, wordt het negende lid opgeheven.

Art. 16.In artikel 186bis, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 22 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht sluiten en gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "Kraainem en" opgeheven.

Art. 17.In artikel 187ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro sluiten en gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "artikel 186, § 1, tiende lid" vervangen door de woorden "artikel 186, § 1, negende lid".

Art. 18.In artikel 191ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro sluiten en gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "artikel 186, § 1, tiende lid" vervangen door de woorden "artikel 186, § 1, negende lid".

Art. 19.In artikel 194ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 7 april 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/04/2005 pub. 29/04/2005 numac 2005003413 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro sluiten en gewijzigd bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, worden de woorden "artikel 186, § 1, tiende lid" vervangen door de woorden "artikel 186, § 1, negende lid".

Art. 20.In artikel 223, eerste lid, 2°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003773 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende fiscale en diverse bepalingen type wet prom. 21/12/2009 pub. 16/03/2010 numac 2010000112 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels sluiten en gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder d) worden de woorden "Limburg-Aubel" vervangen door het woord "Limburg";2° in de bepaling onder d) worden de woorden "Malmedy-Spa-Stavelot" vervangen door het woord "Spa";3° in de bepaling onder d) worden de woorden ", Verviers-Herve en Verviers" vervangen door de woorden "en in de twee kantons Verviers".

Art. 21.In artikel 226, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 maart 1980 en gewijzigd bij de wetten van 23 september 1985 en 5 februari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Limburg-Aubel" worden vervangen door het woord "Limburg";2° de woorden "Malmedy-Spa-Stavelot" worden vervangen door het woord "Spa";3° de woorden ", Verviers-Herve en Verviers" worden vervangen door de woorden "en in de twee kantons Verviers".

Art. 22.Artikel 229, derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 23 september 1985 en gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016, wordt vervangen als volgt : "De bestendige deputatie van de provincieraad van Luik maakt twee provinciale lijsten van gezworenen op : de ene met de Franstalige gemeentelijke lijsten van het gerechtelijk arrondissement Eupen en van het gerechtelijk arrondissement Luik; de andere met de Duitstalige gemeentelijke lijsten van het gerechtelijk arrondissement Eupen en van de kantons Limburg, Spa en de twee kantons Verviers.".

Art. 23.In artikel 412, § 1, 1°, d), derde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten3, worden de woorden "Kraainem en" opgeheven.

Art. 24.In artikel 516, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Limburg-Aubel" worden telkens vervangen door het woord "Limburg";2° de woorden "Malmedy-Spa-Stavelot" worden telkens vervangen door het woord "Spa";3° de woorden "in het eerste kanton Verviers-Herve en in het tweede kanton Verviers" worden telkens vervangen door de woorden "in de twee kantons Verviers".

Art. 25.In artikel 549, § 1, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 7 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/2014 pub. 22/01/2014 numac 2014009011 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders type wet prom. 07/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014000041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement sluiten en gewijzigd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Limburg-Aubel" worden vervangen door het woord "Limburg";2° de woorden "Malmedy-Spa-Stavelot" worden vervangen door het woord "Spa";3° de woorden ", in het eerste kanton Verviers-Herve en in het tweede kanton Verviers" worden vervangen door de woorden "en in de twee kantons Verviers".

Art. 26.In artikel 555/2, derde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft type wet prom. 28/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere rechts procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch re sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château" worden vervangen door het woord "Chimay";2° de woorden "het kanton Charleroi" worden vervangen door de woorden "de kantons Charleroi";3° de woorden "het kanton Fontaine-l'Evêque," worden opgeheven.

Art. 27.In artikel 628, 3°, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten2 en gewijzigd bij de wet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie sluiten, worden de woorden "De rechter" vervangen door de woorden "Een rechter van het arrondissement".

Art. 28.In artikel 1244, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten2, worden de woorden "De vrederechter mag zich begeven" vervangen door de woorden "Wanneer daartoe aanleiding bestaat of op verzoek van de te beschermen persoon begeeft de vrederechter zich". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek

Art. 29.In artikel 1 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt de eerste afdeling vervangen als volgt : "Afdeling 1. - Provincie Antwerpen 1. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijnen van de Brouwersvliet (onpare nummers), de Oude-Leeuwenrui (onpare nummers), de Ankerrui (onpare nummers), de Zwedenstraat (pare nummers), de Italiëlei (onpare nummers), de De Keyserlei (onpare nummers), de Pelikaanstraat (pare nummers), de Gemeentestraat (onpare nummers), de Carnotstraat (onpare nummers), de Kerkstraat (onpare nummers), de Pothoekstraat (onpare nummers) en de Schijnpoortweg (onpare nummers) en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op de rechteroever van de Schelde ten noorden van een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, doch behoudens (1) het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen grenzende aan de deelgemeente Merksem van de Stad Antwerpen en omsloten door het Straatsburgdok, Noorderlaan (pare nummers), Ekersesteenweg tot de A12, de A12 tot verkeersknooppunt met de E19, de E19 en behoudens (2) het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen tussen de A12 en de deelgemeente Ekeren van de Stad Antwerpen vormen het eerste gerechtelijk kanton Antwerpen;de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 2. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Blauwmoezelstraat, de Lijnwaadmarkt, de Korte Nieuwstraat, de Lange Nieuwstraat, de Kipdorpbrug, de Frankrijklei, de Mechelsesteenweg, de Aarschotstraat, de Teichmannstraat, de Isabella Brantstraat, de Ballaertstraat, de Pyckestraat, de Oude-Kerkstraat, de Lange Elzenstraat, de Kielsevest, de Hobokensevest, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest tussen nrs.9 en 10 van de Scheldekaaien, de Scheldekaaien, een lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Van der Sweepstraat tussen nrs. 13a en 13b van de Scheldekaaien, de middellijn van de Van der Sweepstraat, de Vlaamse Kaai, de Kronenburgstraat, de Begijnenstraat, de Bredestraat, de Kleine-Markt, de Kammenstraat, de Oude Koornmarkt, de Quinten Matsijsdoorgang en de lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang tot de middellijn van de Blauwmoezelstraat vormt het tweede gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 3. De deelgemeente Hoboken van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien tussen nrs.9 en 10 (deel Herbouvillekaai) en het verlengde vormt van de middellijn van de Hobokensevest, en door de middellijn van de Hobokensevest, de Kielsevest (oneven nummers van 1 tot 53), de Desguinlei (onpare nummers vanaf 39 tot einde), de Jan Van Rijswijcklaan (pare nummers vanaf 162 tot einde), de Boomsesteenweg (pare nummers tot aan de Jules Moretuslei), de Jules Moretuslei (vanaf Boomsesteenweg tot de Krijgsbaan), vervolgens de volledige Krijgsbaan en de Sint Bernardsesteenweg en vanaf de scheidingslijn van de deelgemeenten Wilrijk en Hoboken van de stad Antwerpen, met name vanaf de Van Praetstraat tot de Scheldekaaien vormen het derde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 4. De deelgemeente Borgerhout van de stad Antwerpen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijn van de Plantijn en Moretuslei (onpare nummers), de Simonsstraat (onpare nummers), de Pelikaanstraat (onpare nummers), het Koningin Astridplein, de Gemeentestraat (pare nummers), de Carnotstraat (pare nummers), de Kerkstraat (pare nummers), de Pothoekstraat (pare nummers) en de Schijnpoortweg (pare nummers) vormen het vierde gerechtelijk kanton Antwerpen;de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 5. De gemeente Zwijndrecht en het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen gelegen op de linkeroever van de Schelde en het deel van het grondgebied van de stad Antwerpen (rechteroever) begrensd door een lijn die loopt vanaf de Scheldekaaien en die het verlengde vormt van de middellijn van de Brouwersvliet, de middellijn van de Brouwersvliet, de Oude-Leeuwenrui, de Ankerrui, de Zwedenstraat, de Italiëlei, de Kipdorpbrug, de Lange Nieuwstraat, de Korte Nieuwstraat, de Lijnwaadmarkt, de Blauwmoezelstraat, een lijn die de verbinding vormt van de middellijn van de Blauwmoezelstraat tot de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de middellijn van de Quinten Matsijsdoorgang, de Oude-Koornmarkt, de Kammenstraat, de Kleine-Markt, de Bredestraat, de Begijnenstraat, de Kronenburgstraat, de Vlaamse kaai, de Van der Sweepstraat, een lijn die het verlengde vormt van de Van der Sweepstraat tussen nrs.13a en 13b van de Scheldekaaien en de nrs. 13b tot 25 van de Scheldekaaien vormen het vijfde gerechtelijk kanton Antwerpen; de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 6. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd door de middellijnen van de Generaal Lemanstraat (onpare nummers) tot aan de grens met het district Berchem, de Desguinlei (pare nummers vanaf grens district Berchem tot aan grens met 2de kanton zijnde hoek Desguinlei-Lange Elzenstraat), de Lange Elzenstraat (onpare nummers 103 tot einde), de Oudekerkstraat (onpare nummers), de Pyckestraat (onpare nummers), de Ballaarstraat (onpare nummers), de Isabella Brantstraat (onpare nummers), de Teichmannstraat (onpare nummers), de Aarschotstraat (onpare nummers), de Mechelsesteenweg (onpare nummers 3 tot en met einde - pare nummers 128 tot en met einde), de Frankrijklei (onpare nummers vanaf de hoek met Mechelsesteenweg tot de hoek met De Keyserlei), de De Keyserlei (pare nummers vanaf hoek met Frankrijklei tot de hoek met Pelikaanstraat), de Pelikaanstraat (pare nummers), de Simonsstraat (pare nummers) uitmondend in de Plantin en Moretuslei, de Plantin en Moretuslei (pare nummers) tot de grens met het district Berchem en de grens met district Borgerhout vormt het zesde gerechtelijk kanton Antwerpen;de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 7. De deelgemeente Wilrijk van de stad Antwerpen, uitgezonderd het gedeelte begrensd door de middellijn van de Jules Moretuslei tussen de Boomsesteenweg en de Krijgsbaan en de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en de Boomsesteenweg, het gedeelte van het grondgebied van de stad Antwerpen begrensd in het noordwesten door de middellijn van de Jan Van Rijswijcklaan en verder door de middellijn van de Desguinlei tussen de Jan Van Rijswijcklaan en de grens van de deelgemeente Berchem van de stad Antwerpen, en het westelijke gedeelte van de deelgemeente Berchem, begrensd door de middellijn van de Singel vormen het zevende gerechtelijk kanton Antwerpen;de zetel van het gerecht is gevestigd te Antwerpen. 8. De gemeenten Schoten, Wijnegem en de deelgemeente Merksem van de stad Antwerpen en het gebied langs Noorderlaan en omsloten door de haven in het westen, het Albertkanaal in het zuiden, de Ring en de Spoorlijn 12 Antwerpen - Lage Zwaluwe in het oosten (de grens met Merksem) en de A12 in het noorden (de wijk Rozemaai en het natuurgebied Oude Landen) vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Merksem. 9. De gemeente Borsbeek en de deelgemeente Deurne van de stad Antwerpen vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Deurne. 10. De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Boom. 11. De gemeenten Brasschaat, Brecht en Schilde vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brasschaat. 12. De gemeenten Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek, Wuustwezel en de deelgemeenten Berendrecht, Lillo, Ekeren en Zandvliet van de stad Antwerpen en het gedeelte ten noorden van de A12 dat grenst aan Ekeren vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Kapellen. 13. De stad Mortsel, de gemeenten Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en het deel buiten de Singel van de deelgemeente Berchem van de stad Antwerpen vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Kontich. 14. De gemeenten Malle, Ranst, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Zandhoven. 15. De gemeenten Heist-op-den-Berg, Herenhout, Hulshout en Putte vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Heist-op-den-Berg. 16. De stad Lier en de gemeenten Berlaar, Duffel en Nijlen vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Lier. 17. De stad Mechelen en de gemeenten Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Mechelen. 18. De gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Willebroek. 19. De gemeenten Balen, Dessel, Meerhout, Mol en Retie vormen het eerste gerechtelijk kanton Mol-Geel;de zetel van het gerecht is gevestigd te Mol. 20. De stad Geel en de gemeente Kasterlee vormen het tweede gerechtelijk kanton Mol-Geel;de zetel van het gerecht is gevestigd te Mol. 21. De stad Turnhout en de gemeenten Merksplas en Vosselaar vormen het eerste gerechtelijk kanton Turnhout;de zetel van het gerecht is gevestigd te Turnhout. 22. De stad Hoogstraten en de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Lille, Oud-Turnhout, Ravels en Rijkevorsel vormen het tweede gerechtelijk kanton Turnhout;de zetel van het gerecht is gevestigd te Turnhout. 23. De stad Herentals en de gemeenten Grobbendonk, Herselt, Laakdal, Olen, Vorselaar en Westerlo vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Westerlo.".

Art. 30.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 2 vervangen als volgt : "Afdeling 2. - Provincie Limburg 1. De stad Beringen en de gemeenten Ham, Heusden-Zolder, Leopoldsburg en Tessenderlo vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Beringen. 2. De gemeente Diepenbeek en het gedeelte van het grondgebied van de stad Hasselt dat gelegen is ten oosten van de middellijn van de Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg vormen het eerste gerechtelijk kanton Hasselt;de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt. 3. De steden Halen, Herk-de-Stad, de gemeente Lummen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Hasselt dat ligt ten westen van de middellijn van de Kempische Steenweg, de Herckenrodesingel, de Hendrik Van Veldekesingel, de Boerenkrijgsingel en de Sint-Truidersteenweg vormen het tweede gerechtelijk kanton Hasselt;de zetel van het gerecht is gevestigd te Hasselt. 4. De stad Peer en de gemeenten Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren en Zonhoven vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Houthalen-Helchteren. 5. De steden Hamont-Achel, Lommel en de gemeenten Neerpelt en Overpelt vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Neerpelt. 6. De stad Sint-Truiden en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Truiden. 7. De stad Bilzen en de gemeenten Hoeselt en Riemst vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Bilzen. 8. De steden Bree, Maaseik en de gemeenten Bocholt, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Bree. 9. De stad Genk en de gemeenten As en Zutendaal vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Genk. 10. De stad Dilsen-Stokkem en de gemeenten Lanaken en Maasmechelen vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Maasmechelen. 11. De steden Borgloon, Tongeren en de gemeenten Alken, Heers, Herstappe, Kortessem, Voeren en Wellen vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Tongeren.".

Art. 31.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 3 vervangen als volgt : "Afdeling 3. - Provincie Waals-Brabant 1. De gemeenten Eigenbrakel, Kasteelbrakel en Waterloo vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Eigenbrakel. 2. De stad Geldenaken en de gemeenten Bevekom, Graven, Hélecine, Incourt, Orp-Jauche, Perwijs en Ramillies vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Geldenaken. 3. De steden Genepiën, Nijvel, Tubeke en de gemeenten Itter, Lasne, Roosbeek en Villers-la-Ville vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van gerecht is gevestigd te Nijvel. 4. De stad Waver en de gemeenten Rixensart en Terhulpen vormen het eerste gerechtelijk kanton Waver;de zetel van het gerecht is gevestigd te Waver. 5. De stad Ottignies-Louvain-la-Neuve en de gemeenten Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Mont-Saint-Guibert en Walhain vormen het tweede gerechtelijk kanton Waver;de zetel van het gerecht is gevestigd te Waver.".

Art. 32.In artikel 1 van het hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 4 vervangen als volgt : "Afdeling 4. - Brussel-Hoofdstad 1. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten oosten van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de de Formanoirstraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg vormt het eerste gerechtelijk kanton Anderlecht;de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht. 2. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten westen van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de de Formanoirstraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg vormt het tweede gerechtelijk kanton Anderlecht;de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht. 3. De gemeenten Oudergem en Watermaal-Bosvoorde vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Oudergem. 4. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van de Maurice Lemonnierlaan, het Fontainasplein, de Anspachlaan, de Kiekenmarkt, de Grasmarkt, de Bergstraat, de Berlaimontlaan, de Collegialestraat, de Wilde Woudstraat, Treurenberg, de Wetstraat, de Regentlaan en door de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene vormt, samen met heel het grondgebied van de stad Brussel gelegen tussen het zuidwesten van het Louisaplein en de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis, het eerste gerechtelijk kanton Brussel;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel. 5. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd door de middellijnen van het Saincteletteplein, de Sainctelettesquare, het IJzerplein en de lijn die de Antwerpselaan van de Boudewijnlaan scheidt tot de middellijn van de Adolphe Maxlaan, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Sint-Joost-ten-Node, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Schaarbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Etterbeek, de scheidingslijn tussen de stad Brussel en de gemeente Elsene en de middellijnen van de Regentlaan, de Wetstraat, het deel van de Koningsstraat tot aan Treurenberg, Treurenberg, de Wilde Woudstraat, de Collegialestraat, de Berlaimontlaan, de Bergstraat, de Grasmarkt, de Kiekenmarkt, de Anspachlaan, het Fontainasplein en de Maurice Lemonnierlaan tot aan de grens van de stad Brussel vormt het tweede gerechtelijk kanton Brussel;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel. 6. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd ten oosten door de middellijn van het Saincteletteplein, de Willebroekse vaart, de van Praetbrug, de Jules van Praetlaan en de Meiselaan vormt het derde gerechtelijk kanton Brussel;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel. 7. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brussel begrensd ten westen door de middellijn van het Saincteletteplein, de Willebroekse vaart, de van Praetbrug, de Jules van Praetlaan en de Meiselaan, ten zuiden door de middellijn van het Saincteletteplein, de Sainctelettesquare, het IJzerplein en door de lijn die de scheiding vormt tussen de Antwerpselaan en de Boudewijnlaan vormt het vierde gerechtelijk kanton Brussel;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brussel. 8. De gemeente Etterbeek vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Etterbeek. 9. De gemeente Vorst vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Vorst. 10. De gemeente Elsene vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Elsene. 11. De gemeenten Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Koekelberg vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Ganshoren. 12. De gemeente Jette vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Jette. 13. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Jans-Molenbeek. 14. De gemeente Sint-Gillis vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Gillis. 15. De gemeenten Evere en Sint-Joost-ten-Node vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Joost-ten-Node. 16. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen links van de middellijn van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Azalealaan, de Ernest Cambierlaan, de Leuvense Steenweg, van het Generaal Meiserplein tot aan de grens met de gemeente Sint-Joost-ten-Node vormt het eerste gerechtelijk kanton Schaarbeek;de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek. 17. Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Schaarbeek gelegen rechts van de middellijn van de Paviljoenstraat, de Vleugelsstraat, de Jeruzalemstraat, de Azalealaan, de Ernest Cambierlaan, de Leuvense Steenweg, van het Generaal Meiserplein tot aan de grens met de gemeente Sint-Joost-ten-Node vormt het tweede gerechtelijk kanton Schaarbeek;de zetel van het gerecht is gevestigd te Schaarbeek. 18. De gemeente Ukkel vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Ukkel. 19. De gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Pieters-Woluwe. 20. De voormelde kantons vormen het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.".

Art. 33.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 5 vervangen als volgt : "Afdeling 5. - Provincie Vlaams-Brabant 1. De gemeenten Affligem, Asse, Merchtem, Opwijk en Ternat vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Asse. 2. De stad Halle en de gemeenten Beersel, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Halle. 3. De gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Genesius-Rode. 4. De gemeenten Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Liedekerke en Roosdaal vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Lennik. 5. De gemeenten Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Wemmel vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Meise. 6. De gemeenten Hoeilaart, Overijse, Steenokkerzeel en Zaventem vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Zaventem. 7. De stad Vilvoorde en de gemeenten Kampenhout, Machelen en Zemst vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Vilvoorde. 8. De hierboven vermelde kantons vormen het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.9. De stad Aarschot en de gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Aarschot. 10. De steden Diest, Scherpenheuvel-Zichem en de gemeenten Bekkevoort en Tielt-Winge vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Diest. 11. De steden Landen, Zoutleeuw en de gemeenten Glabbeek, Geetbets, Kortenaken en Linter vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Zoutleeuw. 12. De gemeenten Herent, Kortenberg en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten noorden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven;van de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt en de de middellijnen van de Grote markt, Brusselsestraat en de Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het eerste gerechtelijk kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven. 13. De gemeenten Bierbeek, Holsbeek, Oud-Heverlee en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die het verlengde vormt van de middellijnen van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg tot de grens van de stad Leuven;van de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de Diestsestraat en de Diestsesteenweg tot de middellijn van de Grote Markt en de Naamsestraat ten oosten van de Grote Markt en de Naamsesteenweg tot de grens van de stad Leuven vormen het tweede gerechtelijk kanton Leuven; de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven. 14. De gemeenten Bertem, Huldenberg, Tervuren, en het gedeelte van het grondgebied van de stad Leuven gelegen ten zuiden van de lijn die de verbinding vormt van de lijn die het verlengde vormt van de middellijn van de Brusselsestraat en de Brusselsesteenweg tot de grens van de stad Leuven ten westen van de middellijnen van de Naamsestraat en de Naamsesteenweg en de middellijn van de Grote Markt tot aan de grens van de stad Leuven vormen het derde gerechtelijk kanton Leuven;de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuven. 15. De stad Tienen en de gemeenten Boutersem, Hoegaarden en Lubbeek vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Tienen.".

Art. 34.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 6 vervangen als volgt : "Afdeling 6. - Provincie Oost-Vlaanderen 1. De gemeente Erpe-Mere, het gedeelte van het grondgebied van de stad Aalst ten westen van de Dender en de deelgemeente Nieuwerkerken van de stad Aalst vormen het eerste gerechtelijk kanton Aalst;de zetel van het gerecht is gevestigd te Aalst. 2. De gemeente Lede, het gedeelte van het grondgebied van de stad Aalst ten oosten van de Dender en de deelgemeenten Baardegem, Erembodegem, Gijzegem, Herdersem, Hofstade, Meldert en Moorsel van de stad Aast vormen het tweede gerechtelijk kanton Aalst;de zetel van het gerecht is gevestigd te Aalst. 3. De gemeenten Beveren, Kruibeke en Sint-Gillis-Waas vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Beveren. 4. De stad Dendermonde en de gemeenten Buggenhout en Lebbeke vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Dendermonde. 5. De gemeenten Hamme, Temse, Waasmunster en Zele vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Hamme. 6. De stad Lokeren en de gemeenten Moerbeke en Stekene vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Lokeren. 7. De stad Ninove en de gemeenten Denderleeuw en Haaltert vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Ninove. 8. De stad Sint-Niklaas vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Sint-Niklaas. 9. De gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Wetteren. 10. De stad Deinze en de gemeenten Aalter, Knesselare, Nevele en Zulte vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Deinze. 11. De stad Eeklo en de gemeenten Kaprijke, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Zomergem vormen een gerechtelijk kanton; de zetel van het gerecht is gevestigd te Eeklo. 12. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent beginnend onder de torens van het Rabot, het kanaal de Lieve tot aan de Lievebrug, de middellijn van de Lievestraat, de middellijn van de Lange Steenstraat, de middellijn van de Grauwpoort tot aan het Sluizeken, de middellijn van het Sluizeken tot tegen de Achterleie, de zuidelijke grens van Achterleie tot aan de Leie, de Leie langs de Achterleie, de Leie tot aan de Slachthuisbrug, de Slachthuisbrug tot het kruispunt met de Koepoortkaai, de Koepoortkaai, de Filips Van Artveldestraat tot aan het Sint-Annaplein, de noordelijke grens van het Sint-Annaplein, de middellijnen van de Brabantdam tot aan de kruising met de Kortedagsteeg, de middellijn van de Kortedagsteeg, de middellijn van de Walpoortstraat, de middellijn van de Sint-Pietersnieuwstraat, het deel van het Sint-Pietersplein dat de verbinding vormt tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Overpoortstraat, de middellijn van de Overpoortstraat, de middellijn van de Normaalschoolstraat, de middellijn van de Ottergemsesteenweg tot aan de spoorweglijn onmiddellijk ten zuiden van de Burggravenlaan, de spoorweg in oostelijke richting tot aan de Schelde en verder de Schelde in zuidelijke richting tot aan de Ringvaart, dan van de Ringvaart in noordwestelijke richting tot aan de Maaltebrug/kruising met de Kortrijksesteenweg, de zuidelijke grens van de Kortrijksesteenweg tot aan De Sterre - kruising N60/N43 met de Voskenslaan, de oostelijke grens van de Voskenslaan, de noordoostelijke grens van de Sint-Denijslaan volgend tot aan het kruispunt met de Valentin Vaerewyckweg, verder volgend noordelijk naar de parking Gent Sint-Pietersstation tot aan de kruising met de Koningin Fabiolalaan, de noordoostelijke grens van de Koningin Fabiolalaan over de kruising met de Gordunakaai tot aan de Ringvaart in zuidoostelijke richting, de Leie in noordelijke richting langs de Gordunakaai tot aan de splitsing ter hoogte van Aan De Bocht, met verder als grens de Leie in noordelijke richting langs Aan de Bocht, langs de Belvédèreweg, langs de Constant Dosscheweg, verder noordelijk langs de Leie tot aan de kruising van de Leie met Einde Were, de zuidelijke grens van Einde Were tot aan de kruising met Overzet en Nieuwe Wandeling, de noordelijke grens van de Nieuwe Wandeling, de middellijn van de Contributiestraat en de middellijn van de Begijnhoflaan tot aan de torens aan het Rabot vormt het eerste gerechtelijk kanton Gent;de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent. 13. De gemeenten Sint-Martens-Latem en De Pinte, de deelgemeenten Drongen, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee en het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Lovendegem aan het kanaal Gent-Oostende, de deelgemeente Mariakerke, verder zuidelijk tot aan de Contributiebrug, de noordwestelijke grens van de Nieuwe Wandeling tot aan de kruising met Einde Were, de zuidelijke grens van Einde Were tot aan de kruising met de Leie, met verder als grens de Leie in zuidelijke richting, langs de Constant Dosscheweg, langs de Belvédèreweg, langs Aan de Bocht tot aan het kruispunt van de Gordunakaai met de Koningin Fabiolalaan en vanaf daar, de noordoostelijke grens van de Koningin Fabiolalaan tot aan en zuidelijk over de parking Gent Sint-Pietersstation, de noordoostelijke grens van de Sint-Denijslaan volgend, langs de oostelijke grens van de Voskenslaan tot aan De Sterre (kruising Voskenslaan met N60/N43), de zuidelijke grens van de Kortrijksesteenweg tot aan de Ringvaart in zuidoostelijke richting tot aan de grens met de gemeente Merelbeke vormen het tweede gerechtelijk kanton Gent;de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent. 14. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent dat begint aan de Ringvaart en de grens tussen de deelgemeente Mariakerke en Wondelgem, de grens tussen de deelgemeente Mariakerke en Wondelgem in zuidelijke richting tot aan het fietspad langs de Zandstraat, het fietspad in westelijke richting tot aan het kanaal Gent-Oostende, het kanaal Gent-Oostende in zuidelijke richting tot aan het Verbindingskanaal, dan het Verbindingskanaal, het Tolhuisdok, de Voorhaven en het kanaal Gent-Terneuzen in noordelijke richting tot aan de grens met de gemeente Zelzate en vervolgens de grens met de gemeente Zelzate in westelijke richting tot aan de grens met de gemeente Evergem vormt het derde gerechtelijk kanton Gent;de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent. 15. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent dat begint aan de grens met de gemeente Zelzate, het kanaal Gent-Terneuzen in zuidelijke richting, de Voorhaven, het Tolhuisdok en het Verbindingskanaal tot aan het kanaal Gent-Oostende, het kanaal Gent-Oostende zuidelijk tot aan de Contributiebrug, de middellijn van de Contributiestraat, de middellijn van de Begijnhoflaan tot aan de torens van het Rabot, onder de torens van het Rabot het kanaal de Lieve tot aan de Lievebrug, dan de middellijn van de Lievestraat, de middellijn van de Lange Steenstraat, de middellijn van de Grauwpoort tot aan het Sluizeken, de middellijn van het Sluizeken tot tegen de Achterleie, de Achterleie tot aan de Leie en dan de Leie tot voor Portus Gandae, de waterweg in oostelijke richting naar het Octrooiplein, dwars door het Octrooiplein en het Antwerpenplein, door de middellijn van de Dendermondsesteenweg tot aan de grens met de gemeente Destelbergen en verder de grens met de gemeenten Lochristi, Wachtebeke en Zelzate vormt het vierde kanton Gent;de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent. 16. De gemeente Destelbergen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Destelbergen, de middellijn van de Dendermondsesteenweg tot aan het Antwerpenplein, de middellijn van het Antwerpenplein dwars door het Octrooiplein, de waterweg tussen het Octrooiplein en de Leie, de Leie tot aan de Slachthuisbrug, de Slachthuisbrug tot het kruispunt met de Koepoortkaai, verder de oostelijke grens van de Koepoortkaai en de Filips Van Artveldestraat tot aan het Sint-Annaplein, de noordelijke grens van het Sint-Annaplein, de middellijnen van de Brabantdam tot aan de kruising met de Kortedagsteeg, de middellijn van de Kortedagsteeg, de middellijn van de Walpoortstraat, de middellijn van de Sint-Pietersnieuwstraat, het deel van het Sint-Pietersplein dat de verbinding vormt tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Overpoortstraat, de middellijn van de Overpoortstraat, de middellijn van de Normaalschoolstraat, de middellijn van de Ottergemsesteenweg tot aan de spoorweglijn onmiddellijk ten zuiden van de Burggravenlaan, de spoorweg in oostelijke richting tot aan de Schelde en verder de Schelde in zuidelijke richting tot aan tot aan de grens met de gemeente Merelbeke en verder de grens met de gemeente Melle vormt het vijfde gerechtelijk kanton Gent;de zetel van het gerecht is gevestigd te Gent. 17. De gemeenten Gavere, Melle, Merelbeke, Nazareth en Oosterzele vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Merelbeke. 18. De gemeenten Assenede, Evergem, Lochristi, Wachtebeke en Zelzate vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Zelzate. 19. De steden Geraardsbergen, Ronse en de gemeente Brakel vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Geraardsbergen. 20. De stad Oudenaarde en de gemeenten Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Oudenaarde. 21. De stad Zottegem en de gemeenten Herzele, Lierde en Sint-Lievens-Houtem vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Herzele.".

Art. 35.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 7 vervangen als volgt : "Afdeling 7. - Provincie West-Vlaanderen 1. De gemeenten Beernem, Oostkamp en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het kanaal Brugge-Damme vormen het eerste gerechtelijk kanton Brugge;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge. 2. De stad Blankenberge, de gemeenten De Haan, Jabbeke en Zuienkerke en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het Boudewijnkanaal en de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende vormen het tweede gerechtelijk kanton Brugge;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge. 3. De stad Damme, de gemeente Knokke-Heist en het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge begrensd door de middellijn van het kanaal Brugge-Damme, de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende en de middellijn van het Boudewijnkanaal vormen het derde gerechtelijk kanton Brugge;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge. 4. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Brugge ten noorden en ten oosten begrensd door de middellijn van het kanaal Gent-Brugge-Oostende vormt het vierde gerechtelijk kanton Brugge;de zetel van het gerecht is gevestigd te Brugge. 5. De gemeente Bredene en het gedeelte van het grondgebied van de stad Oostende gelegen ten oosten van de middellijn van de Koninginnelaan van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg en ten zuiden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad vormen het eerste gerechtelijk kanton Oostende;de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende. 6. De steden Oudenburg, Gistel, de gemeente Middelkerke en het gedeelte van het grondgebied van de stad Oostende gelegen ten westen van de middellijn van de Koninginnelaan, van de dijk tot aan de Torhoutsesteenweg, en ten noorden van de middellijn van de Torhoutsesteenweg vanaf de Koninginnelaan tot aan de grens van de stad vormen het tweede gerechtelijk kanton Oostende;de zetel van het gerecht is gevestigd te Oostende. 7. De stad Tielt en de gemeenten Ardooie, Dentergem, Pittem, Ruiselede en Wingene vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Tielt. 8. De stad Torhout en de gemeenten Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Lichtervelde en Zedelgem vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Torhout. 9. De stad Ieper en de gemeenten Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Ieper. 10. De steden Lo-Reninge, Poperinge, Mesen en de gemeenten Heuvelland, Houthulst en Vleteren vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Poperinge. 11. De stad Izegem en de gemeenten Ingelmunster, Ledegem, Lendelede en Meulebeke vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Izegem. 12. De gemeente Kuurne en het gedeelte van het grondgebied van de stad Kortrijk boven de E17 vormen het eerste gerechtelijk kanton Kortrijk; de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk. 13. De gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn, Zwevegem en het gedeelte van het grondgebied van de stad Kortrijk onder de E17 vormen het tweede gerechtelijk kanton Kortrijk;de zetel van het gerecht is gevestigd te Kortrijk. 14. De steden Menen, Wervik en de gemeenten Moorslede en Wevelgem vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Menen. 15. De stad Roeselare en de gemeente Hooglede vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Roeselare. 16. De stad Harelbeke en de gemeenten Oostrozebeke, Waregem en Wielsbeke vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Waregem. 17. De steden Diksmuide, Nieuwpoort, Veurne en de gemeenten Alveringem, De Panne en Koksijde vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Veurne.".

Art. 36.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 8 vervangen als volgt : "Afdeling 8. - Provincie Luik 1. De stad Eupen en de gemeenten Kelmis, Lontzen en Raeren vormen het eerste gerechtelijk kanton Eupen-Sankt-Vith;de zetel van het gerecht is gevestigd te Eupen. 2. De stad Sankt-Vith en de gemeenten Amel, Büllingen, Burg-Reuland en Butgenbach vormen het tweede gerechtelijk kanton Eupen-Sankt-Vith;de zetel van het gerecht is gevestigd te Eupen. 3. De stad Hoei en de gemeenten Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Neupré, Ouffet en Tinlot vormen het eerste gerechtelijk kanton Hoei;de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoei. 4. De gemeenten Amay, Braives, Burdinne, Héron, Saint-Georges-sur-Meuse, Villers-le-Bouillet, Verlaine, Wanze en Wasseiges vormen het tweede gerechtelijk kanton Hoei;de zetel van het gerecht is gevestigd te Hoei. 5. De gemeenten Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Fléron en Soumagne vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Fléron. 6. De gemeenten Awans, Engis, Flémalle en Grâce-Hollogne vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Grâce-Hollogne. 7. De gemeenten Herstal en Oupeye vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Herstal. 8. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik gelegen ten oosten van de middellijnen van de Vesder (rechteroever), de Ourthe (rechteroever) en de Maas (rechteroever vanaf de pont de Fétinne) vormt het eerste gerechtelijk kanton Luik;de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik. 9. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd door de middellijnen van de rue Saint-Gilles, de rue Saint-Laurent, de rue Mont Saint-Martin, de rue Saint-Hubert, de rue Sainte-Croix, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue Sainte-Croix en de middellijn van de rue du Palais, de rue des Mineurs, de rue du Pont, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue du Pont en de middellijn van de Maas (linkeroever) tot de zuidgrens van de stad Luik, evenals het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd door de middellijnen van de rue de la Tonne, de rue des XIV Verges, de rue de Visé Voie tot de noordgrens van de stad Luik vormen het tweede gerechtelijk kanton Luik;de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik. 10. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik begrensd ten noorden door de middellijnen van de rue de la Tonne, de rue des XIV Verges, de rue Visé Voie en de gemeente Herstal, ten oosten door de middellijn van de Maas, ten zuiden door de middellijnen van de rue Saint-Gilles, de rue Saint-Laurent, de rue Mont Saint-Martin, de rue Saint-Hubert, de rue Sainte-Croix, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue Sainte-Croix en de middellijn van de rue du Palais, de rue des Mineurs, de rue du Pont, een lijn die de verbinding vormt tussen de middellijn van de rue du Pont en de middellijn van de Maas (linkeroever) vormt het derde gerechtelijk kanton Luik;de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik. 11. De gemeenten Ans, Saint-Nicolas en het gedeelte van het grondgebied van de stad Luik gelegen tussen het westen van de middellijn van de Ourthe (linkeroever) en de Maas (tot de pont de Fragnée) vormen het vierde gerechtelijk kanton Luik;de zetel van het gerecht is gevestigd te Luik. 12. De stad Seraing vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Seraing. 13. De gemeenten Aywaille, Comblain-au-Pont, Esneux, Ferrières, Hamoir, Sprimont en Trooz vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Sprimont. 14. De stad Wezet en de gemeenten Bitsingen, Blégny, Dalhem en Juprelle vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Wezet. 15. De steden Borgworm, Hannuit en de gemeenten Berloz, Crisnée, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Lijsem, Oerle en Remicourt vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Borgworm. 16. De stad Limburg en de gemeenten Aubel, Baelen, Jalhay, Plombières, Thimister-Clermont en Welkenraedt vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Limburg. 17. De steden Malmedy, Stavelot en de gemeenten Lierneux, Spa, Stoumont, Trois-Ponts en Weismes vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Spa. 18. De stad Herve, de gemeenten Dison, Olne, Pepinster en het gedeelte van het grondgebied van de stad Verviers gelegen ten noorden van de Vesder vormen het eerste gerechtelijk kanton Verviers;de zetel van het gerecht is gevestigd te Verviers. 19. De gemeente Theux en het gedeelte van het grondgebied van de stad Verviers gelegen ten zuiden van de Vesder vormen het tweede gerechtelijk kanton Verviers;de zetel van het gerecht is gevestigd te Verviers.".

Art. 37.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 9 vervangen als volgt : "Afdeling 9. - Provincie Luxemburg 1. De stad Aarlen en de gemeenten Attert, Aubange en Messancy vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Aarlen. 2. De steden Chiny, Florenville, Virton en de gemeenten Etalle, Habay, Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger en Tintigny vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Virton. 3. De steden Durbuy, Marche-en-Famenne, La Roche-en-Ardenne en de gemeenten Erezée, Hotton, Manhay, Nassogne, Rendeux en Tenneville vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Marche-en-Famenne. 4. De steden Bastenaken, Houffalize en de gemeenten Bertogne, Fauvillers, Gouvy, Léglise, Martelange, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre en Vielsalm vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Bastenaken. 5. De steden Bouillon, Neufchâteau, Saint-Hubert en de gemeenten Bertrix, Daverdisse, Herbeumont, Libin, Libramont-Chevigny, Paliseul, Tellin en Wellin vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Neufchâteau.".

Art. 38.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 10 vervangen als volgt : "Afdeling 10. - Provincie Namen 1. De steden Beauraing, Dinant en de gemeenten Anhée, Bièvre, Gedinne, Houyet, Vresse-sur-Semois en Yvoir vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Dinant. 2. De steden Ciney, Rochefort en de gemeenten Hamois, Havelange en Somme-Leuze vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Ciney. 3. De steden Couvin, Philippeville, Walcourt en de gemeenten Cerfontaine, Doische, Florennes, Hastière, Onhaye en Viroinval vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Philippeville. 4. De stad Andenne en de gemeenten Assesse, Fernelmont, Gesves en Ohey vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Andenne. 5. De stad Fosses-la-Ville en de gemeenten Floreffe, Mettet en Sambreville vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Fosses-la-Ville. 6. De stad Gembloers en de gemeenten Eghezée, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère en Sombreffe vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Gembloers. 7. De deelgemeenten Beez, Belgrade, Boninne, Bouge, Champion, Cognelée, Daussoulx, Flawinne, Gelbressée, Marche-les-Dames, Saint-Marc, Saint-Servais, Suarlée, Temploux en Vedrin van de stad Namen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen gelegen ten noorden van de middellijn van de Samber en de Maas (linkeroevers) vormen het eerste gerechtelijk kanton Namen;de zetel van het gerecht is gevestigd te Namen. 8. De gemeente Profondeville, de deelgemeenten Dave, Erpent, Jambes, Lives-sur-Meuse, Loyers, Malonne, Naninne, Wépion en Wierde van de stad Namen en het gedeelte van het grondgebied van de stad Namen gelegen ten zuiden van de middellijn van de Samber (rechteroever) vormen het tweede gerechtelijk kanton Namen;de zetel van het gerecht is gevestigd te Namen.".

Art. 39.In artikel 1 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 25 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 bron ministerie van justitie Wet betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons sluiten en gewijzigd bij de wetten van 27 april 2001, 11 maart 2003, 20 december 2005 en 19 juli 2012, wordt afdeling 11 vervangen als volgt : "Afdeling 11. - Provincie Henegouwen 1. De steden Beaumont, Chimay en de gemeenten Erquelinnes, Froidchapelle, Merbes-le-Château, Momignies en Sivry-Rance vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Chimay. 2. De stad Binche en de gemeenten Estinnes en Morlanwelz vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Binche. 3. De deelgemeenten Couillet, Dampremy en Gilly van de stad Charleroi alsook het grondgebied van de vroegere stad Charleroi vormen het eerste gerechtelijk kanton Charleroi;de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi. 4. De stad Fleurus, de gemeente Les Bons Villers en de deelgemeenten Gosselies, Goutroux, Ransart en Montignies-sur-Sambre van de stad Charleroi vormen het tweede gerechtelijk kanton Charleroi;de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi. 5. De gemeente Courcelles en de deelgemeenten Jumet, Lodelinsart, Monceau-sur-Sambre en Roux van de stad Charleroi vormen het derde gerechtelijk kanton Charleroi;de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi. 6. De stad Fontaine-l'Evêque en de deelgemeenten Marchienne-au-Pont, Marcinelle en Mont-sur-Marchienne van de stad Charleroi vormen het vierde gerechtelijk kanton Charleroi;de zetel van het gerecht is gevestigd te Charleroi. 7. De stad Châtelet en de gemeenten Aiseau-Presles, Farciennes en Gerpinnes vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Châtelet. 8. De gemeenten Chapelle-lez-Herlaimont, Manage, Pont-à-Celles en Seneffe vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Seneffe. 9. De stad Thuin en de gemeenten Anderlues, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes en Montigny-le-Tilleul vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Thuin. 10. De stad Saint-Ghislain en de gemeenten Boussu, Hensies, Honnelles, Quaregnon en Quiévrain vormen het eerste gerechtelijk kanton Boussu-Colfontaine;de zetel van het gerecht is gevestigd te Boussu. 11. De gemeenten Colfontaine, Dour, Frameries en Quévy vormen het tweede gerechtelijk kanton Boussu-Colfontaine;de zetel van het gerecht is gevestigd te Boussu. 12. De stad La Louvière vormt een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te La Louvière. 13. Het gedeelte van het grondgebied van de stad Bergen ten noorden van de grens van de deelgemeente Havré van de stad Bergen tot aan de plaats met de naam "La Clé du Bois ", ten noorden van de middellijn van de chaussée du Roeulx tot aan het kruispunt met de avenue Reine Astrid op de plaats met de naam "Carrefour Saint-Fiacre ", ten noorden van de middellijn van de avenue Reine Astrid, de place des Flandres, de rue Baudouin de Constantinople, de rue d'Havré, de rue du Hautbois, de rue de Houdain en de rue des Fripiers en ten westen van de middellijn van de Grand'Rue, de rue de Bertaimont en de avenue Jean d'Avesnes, verder ten noorden van de middellijn van de place des Chasseurs, de boulevard Sainctelette, de place des Alliés en van de N 22 tot aan het kruispunt met de oprit van de autosnelweg E10-E41, ten oosten van de middellijn van die oprit tot aan het kruispunt ervan met de autosnelweg, ten noorden van de vroegere grens van de deelgemeenten Ghlin en Jemappes van de stad Bergen vormt het eerste gerechtelijk kanton Bergen;de zetel van het gerecht is gevestigd te Bergen. 14. De gemeente Jurbeke en het gedeelte van het grondgebied van de stad Bergen ten zuiden van de middellijn van de grens van de deelgemeente Havré van de stad Bergen tot aan de plaats met de naam "La Clé du Bois", ten zuiden van de middellijn van de chaussée du Roeulx tot aan het kruispunt met de avenue Reine Astrid op de plaats met de naam "Carrefour Saint-Fiacre", ten zuiden van de middellijn van de avenue Reine Astrid, de place des Flandres, de rue Baudouin de Constantinople, de rue d'Havré, de rue du Hautbois, de rue de Houdain en de rue des Fripiers en ten oosten van de middellijn van de Grand'Rue, de rue de Bertaimont en de avenue Jean d'Avesnes, verder ten zuiden van de middellijn van de place des Chasseurs, de boulevard Sainctelette, de place des Alliés en van de N 22 tot aan het kruispunt met de oprit van de autosnelweg E10-E41, ten westen van de middellijn van die oprit tot aan het kruispunt ervan met de autosnelweg, ten zuiden van de vroegere grens van de deelgemeenten Ghlin en Jemappes van de stad Bergen vormen het tweede gerechtelijk kanton Bergen;de zetel van het gerecht is gevestigd te Bergen. 15. De steden Le Roeulx, `s Gravenbrakel, Zinnik en de gemeenten Ecaussinnes en Lens vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Zinnik. 16. De steden Aat, Edingen, Lessen en de gemeenten Brugelette, Elzele, Opzullik en Vloesberg vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Aat. 17. De steden Komen-Waasten en Moeskroen vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Moeskroen. 18. De steden Chièvres, Leuze-en-Hainaut, Péruwelz en de gemeenten Beloeil en Bernissart vormen een gerechtelijk kanton;de zetel van het gerecht is gevestigd te Leuze-en-Hainaut. 19. De stad Antoing en de gemeenten Celles, Frasnes-lez-Anvaing en Mont-de-l'Enclus en het gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik gelegen op de rechteroever van de Schelde vormen het eerste gerechtelijk kanton Doornik;de zetel van het gerecht is gevestigd te Doornik. 20. De gemeenten Brunehaut, Estaimpuis, Pecq, Rumes en het gedeelte van het grondgebied van de stad Doornik gelegen op de linkeroever van de Schelde vormen het tweede gerechtelijk kanton Doornik;de zetel van het gerecht is gevestigd te Doornik.".

Art. 40.In artikel 3 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 3 wordt het woord "zes" vervangen door het woord "vier";b) in de bepaling onder 3 worden de woorden ", Ganshoren" ingevoegd tussen het woord "Ukkel" en de woorden "en Vorst";c) in de bepaling onder 4 worden de woorden ", Grimbergen" opgeheven;d) in de bepaling onder 4 worden de woorden "Overijse-Zaventem" vervangen door het woord "Zaventem";e) in de bepaling onder 5 worden de woorden ", Herne-Sint-Pieters-Leeuw" opgeheven;f) in de bepaling onder 5 worden de woorden "Kraainem-Sint-Genesius-Rode" vervangen door de woorden "Sint-Genesius-Rode".

Art. 41.In artikel 4 van hetzelfde bijvoegsel, vervangen bij de wet van 1 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in de bepaling onder 3 worden de woorden "Geldenaken-Perwijs" vervangen door het woord "Geldenaken";b) in de bepaling onder 3 worden de woorden ", Tubeke" opgeheven;c) in de bepaling onder 4 worden de woorden ", Grimbergen" opgeheven;d) in de bepaling onder 4 worden de woorden "Herne-Sint-Pieters-Leeuw," opgeheven;e) in de bepaling onder 4 worden de woorden "Kraainem-Sint-Genesius-Rode" vervangen door de woorden "Sint-Genesius-Rode";f) in de bepaling onder 4 wordt het woord "zes" vervangen door het woord "vier";g) in de bepaling onder 4 worden de woorden ", Ganshoren" ingevoegd tussen het woord "Ukkel" en de woorden ", Vilvoorde";h) in de bepaling onder 4 worden de woorden "Overijse-Zaventem" vervangen door het woord "Zaventem";i) in de bepaling onder 5 worden de woorden "Haacht," opgeheven;j) in de bepaling onder 5 worden de woorden "Landen-Zoutleeuw" vervangen door het woord "Zoutleeuw";k) in de bepaling onder 8 worden de woorden "de kantons Sankt-Vith en Eupen" vervangen door de woorden "de twee kantons van Eupen-Sankt-Vith";l) in de bepaling onder 9 worden de woorden "De kantons Eupen en Sankt Vith" vervangen door de woorden "De twee kantons van Eupen-Sankt-Vith". HOOFDSTUK 6. - Overgangsbepalingen Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 42.De toepassing van deze wet mag geen afbreuk doen aan de wedden, weddeverhogingen, weddebijslagen en pensioenen van de vrederechters, hoofdgriffiers, griffiers en personeelsleden van de griffies die op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan in functie zijn.

De vrederechters, hoofdgriffiers, griffiers en personeelsleden van de griffies die een premie genieten voor de kennis van de andere taal en die, bij toepassing van deze wet, toegewezen worden in een vredegerecht waar de kennis van die taal niet vereist is, behouden deze taalpremie.

Art. 43.De Koning bepaalt de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan de vredegerechten die Hij aanwijst, en die daarvan uitgiften, afschriften en uittreksels kunnen afleveren. Afdeling 2. - Bevoegdheid

Art. 44.§ 1. Voor de gerechten waarvan het rechtsgebied wordt gewijzigd door deze wet, blijven alle zaken aanhangig die er aangebracht zijn voor de inwerkintreding van deze wet, zelfs indien de plaats waardoor hun territoriale bevoegdheid was bepaald voortaan tot het rechtsgebied van een ander gerecht behoort.

De vrederechter kan met betrekking tot deze zaken alle nodige handelingen verrichten, zelfs indien hij zich hiervoor moet begeven in het rechtsgebied dat voortaan tot een ander gerecht behoort. § 2. Hoger beroep tegen beslissingen van een vredegerecht waarvan deze wet de gebiedsomschrijving wijzigt, wordt ingediend voor het gerecht dat in hoger beroep kennis neemt van de beslissingen van het na de inwerkingtreding van deze wet bevoegde vredegerecht.

Verzet en derdenverzet tegen de beslissingen van het vredegerecht waarvan deze wet de gebiedsomschrijving wijzigt, worden ingediend voor het na de inwerkingtreding van deze wet territoriaal bevoegde vredegerecht.

Art. 45.§ 1. Zaken die aanhangig zijn bij een krachtens deze wet opgeheven vredegerecht maar nog niet in beraad zijn genomen, worden door de griffier van het opgeheven vredegerecht overgezonden aan de griffie van het nieuwe bevoegde vredegerecht en worden ambtshalve en zonder kosten ingeschreven op de algemene rol of in het register van de verzoekschriften van het nieuwe vredegerecht.

Binnen de acht dagen na de overzending brengt de griffier van het nieuwe bevoegde vredegerecht de partijen en hun raadslieden daarvan op de hoogte bij gewone brief waarin de gegevens van de nieuwe griffie, het nieuwe rolnummer van de zaak en de tekst van dit artikel zijn vermeld. § 2. Opgeheven vredegerechten blijven in werking voor zaken die in beraad genomen zijn. Indien echter een heropening van de debatten wordt bevolen, wordt de zaak overeenkomstig paragraaf 1 overgezonden aan het nieuwe bevoegde vredegerecht. § 3. Wanneer een zaak wordt overgezonden door een opgeheven vredegerecht, wordt het geding hervat voor het nieuwe bevoegde vredegerecht in de toestand waarin het zich bevindt, met alle akten van rechtspleging waartoe het reeds aanleiding heeft gegeven, alsof zij waren genomen voor dat nieuwe vredegerecht.

In afwijking van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek kan de nieuwe vrederechter op geldige wijze zijn vonnis wijzen, ook wanneer hij de zittingen gehouden in het opgeheven vredegerecht niet heeft bijgewoond. § 4. Hoger beroep tegen beslissingen van een opgeheven vredegerecht wordt ingediend voor het gerecht dat in hoger beroep kennis neemt van de beslissingen van het nieuwe bevoegde vredegerecht.

Verzet en derdenverzet tegen de beslissingen van het opgeheven vredegerecht worden ingediend bij het nieuwe bevoegde vredegerecht.

Art. 46.De Koning bepaalt de datum waarop het gerechtelijk kanton Philippeville effectief en exclusief zijn zetel zal hebben in Philippeville. Tot dan zal het gerechtelijk kanton Philippeville zijn zetel hebben te Florennes en te Couvin.

Met toepassing van het eerste lid, heeft de zetel te Couvin tijdelijk rechtsmacht over de steden Couvin en Philippeville en de gemeenten Cerfontaine, Doische et Viroinval.

Met toepassing van het eerste lid, heeft de zetel te Florennes tijdelijk rechtsmacht over de stad Walcourt en de gemeenten Florennes, Hastière en Onhaye. Afdeling 3. - Magistraten

Art. 47.§ 1. De vrederechter die, op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet, titularis is van een gehandhaafd gerechtelijk kanton wordt vrederechter van dit kanton, ook al is het rechtsgebied ervan gewijzigd, wordt de zetel ervan verplaatst of wordt de benaming ervan gewijzigd. § 2. Wanneer een kanton wordt opgeheven ingevolge de bepalingen van deze wet, waarbij het in zijn geheel of gedeeltelijk wordt toegevoegd aan een of meerdere andere kantons, ongeacht eventuele andere wijzigingen van rechtsgebied, wordt de vrederechter van het opgeheven kanton titularis van het kanton of van één van de kantons waaraan zijn kanton in zijn geheel of gedeeltelijk wordt toegevoegd en waarvoor er geen enkele titularis is, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging.

Indien er een titularis is voor het kanton of de kantons waaraan het opgeheven kanton wordt toegevoegd, wordt de in het eerste lid bedoelde vrederechter benoemd in een kanton van het gerechtelijk arrondissement met een vacante plaats, op gemotiveerd voorstel van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank na de betrokken vrederechter te hebben gehoord, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging.

Bij ontstentenis van een vacante plaats wordt de in het eerste lid bedoelde vrederechter benoemd, in overtal, in het kanton aangeduid op gemotiveerd voorstel van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, naargelang de behoeften van de dienst, na de betrokken vrederechter te hebben gehoord, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging. In dat geval berusten de verdeling van de dienst en de leiding bij de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank. Wanneer ingevolge ambtsbeëindigingen één vrederechter overblijft, wordt hij titularis van het kanton, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging.

De vrederechter die in overtal is benoemd kan steeds worden benoemd in een kanton van het gerechtelijk arrondissement met een vacante plaats, op gemotiveerd voorstel van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank na de betrokken vrederechter te hebben gehoord, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging. § 3. Wanneer een kanton wordt gesplitst, overeenkomstig deze wet, met het oog op de vorming van twee autonome kantons, ongeacht eventuele wijzigingen van rechtsgebied, wordt de titularis van dit kanton titularis van het kanton naar zijn keuze, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging. In het andere autonome kanton dat ontstaat uit die splitsing is de plaats vacant.

De titularis laat binnen zes maanden na de bekendmaking van deze wet, via de minister bevoegd voor Justitie, aan de Koning weten welk kanton hij verkiest. Bij gebreke aan een keuze wordt hij titularis van het kanton dat de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank hem toewijst. § 4. De plaatsvervangende rechters in een vredegerecht die op het tijdstip van de inwerkintreding van deze wet benoemd zijn in een kanton bedoeld in paragraaf 1 worden plaatsvervangende vrederechters van dat kanton, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging.

De plaatsvervangende rechters in een vredegerecht die op het tijdstip van de inwerkintreding van deze wet benoemd zijn in een of meer kantons bedoeld in paragrafen 2 en 3 worden, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging, plaatsvervangende rechters in een vredegerecht, in voorkomend geval in overtal, van het kanton of de kantons waaraan hun vroegere kantons zijn toegevoegd, aangeduid op gemotiveerd voorstel van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank, na de betrokken vrederechter te hebben gehoord.

In voorkomend geval wordt een plaatsvervangend rechter in een vredegerecht die met toepassing van artikel 46 van de wet van 15 juni 1935Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/12/2013 pub. 24/02/2015 numac 2015000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 01/12/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206739 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied type wet prom. 01/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021002 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen type wet prom. 01/12/2013 pub. 17/03/2015 numac 2015000127 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 01/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. - Duitse vertaling type wet prom. 01/12/2013 pub. 12/03/2014 numac 2014000118 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied. - Duitse vertaling sluiten0 op het gebruik der talen in gerechtszaken, zoals gewijzigd bij deze wet, bewijst de andere taal te kennen, in overtal benoemd in de kantons Geraardsbergen en Lennik indien geen enkele vrederechter of plaatsvervangend rechter in een vredegerecht die bewijst die kennis te hebben er kan worden benoemd met toepassing, respectievelijk, van paragraaf 2 en van deze paragraaf, tweede lid. § 5. De toegevoegde vrederechters die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet benoemd zijn in gehandhaafde gerechtelijke kantons worden, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging, toegevoegde vrederechters van die kantons, ook al is het rechtsgebied ervan gewijzigd.

De toegevoegde vrederechter die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet is benoemd in het eerste en tweede kanton Aalst, in het kanton Beveren, Lokeren, Ninove, Dendermonde-Hamme, Wetteren-Zele en in de twee kantons Sint-Niklaas, wordt, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging, benoemd tot titularis van het nieuwe kanton Hamme. Hij wordt in subsidiaire orde ook benoemd in het eerste en tweede kanton Aalst, in de kantons Beveren, Lokeren, Ninove, Dendermonde, Wetteren en Sint-Niklaas.

De toegevoegde vrederechter die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet benoemd is in het kanton Beringen, het eerste en tweede kanton Hasselt, de kantons Houthalen-Helchteren, Neerpelt-Lommel en Sint-Truiden, wordt, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging, toegevoegde vrederechter van het kanton Beringen, het eerste en tweede kanton Hasselt, de kantons Houthalen-Helchteren, Neerpelt en Sint-Truiden. § 6. Voor de vredegerechten waarvan de zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Brussel worden de opdrachten van de voorzitter, bedoeld in dit artikel, vervuld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is met toepassing van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek.

De vrederechters die in subsidiaire orde zijn benoemd in alle overige kantons van het gerechtelijk arrondissement blijven daar benoemd, ongeacht hun benoeming met toepassing van deze wet. Afdeling 4. - Hoofdgriffiers en griffiepersoneel

Art. 48.§ 1. De hoofdgriffiers die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet respectievelijk titularis zijn van de kantons Grimbergen en Sint-Pieters-Leeuw worden benoemd in overtal in het kanton aangeduid door de Koning onder de kantons van het gerechtelijk arrondissement Brussel, op advies van de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging. De verdeling van de dienst en de leiding berusten bij de hoofdgriffier die daarmee instemt en die daartoe werd aangeduid door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Wanneer ingevolge ambtsbeëindigingen één hoofdgriffier overblijft, wordt hij titularis van het hele kanton, zonder dat artikel 287sexies van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is en zonder nieuwe eedaflegging. § 2. Het personeel van niveaus C en D van de griffies van de kantons waar er veranderingen optreden ingevolge de inwerkingtreding van deze wet wordt herbenoemd bij een of meerdere griffies van het kanton of de kantons waaraan hun vroegere kantons gedeeltelijk zijn toegevoegd, bepaald door de minister bevoegd voor Justitie, op advies van de hoofdgriffier of van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is met toepassing van artikel 72bis, tweede tot vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek voor het gerechtelijk arrondissement Brussel. Afdeling 5. - Advocaten

Art. 49.Advocaten die door de toepassing van deze wet hun kantoor voortaan in het werkingsgebied hebben van een andere Orde of balie dan die waar zij op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze wet op het tableau zijn ingeschreven, kunnen binnen een termijn van zes maanden na die inwerkingtreding, kenbaar maken aan de betrokken Ordes of balies dat zij op het tableau van hun oorspronkelijke Orde of balie wensen ingeschreven te blijven. Afdeling 6. - Notarissen

Art. 50.Wanneer de vaste standplaats van een notaris die voor de inwerkingtreding van deze wet benoemd of aangesteld werd, in de oorspronkelijke aanstellingsakte bedoeld in artikel 45 of 52, § 2, derde lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt of in een later koninklijk of ministerieel besluit, werd aangewezen onder de benaming van een deel van een gemeente, van een kanton binnen een gemeente of van een voormalige gemeente die sedertdien gefuseerd is en waarvan het ganse grondgebied thans deel uitmaakt van een zelfde kanton, dan is de vaste standplaats de gemeente waarbinnen zijn standplaats gelegen was op de dag dat deze wet in werking treedt, zoals deze gemeente vermeld wordt in het bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken. Wanneer het grondgebied van de gemeente over verschillende gerechtelijke kantons is ingedeeld, dan is de vaste standplaats van de notaris het deel van de gemeente bestaande uit het kanton waar zijn kantoor gelegen is op de dag dat deze wet in werking treedt.

Deze bepaling is op dezelfde wijze van toepassing op de bekendmakingen in het Belgisch Staatsblad voor de inwerkingtreding van deze wet van de vacatures bedoeld in artikel 32, derde lid, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt en waarvoor er nog geen aanstellingsakte is op de dag dat deze wet in werking treedt. HOOFDSTUK 7. - Inwerkingtreding

Art. 51.§ 1. De artikelen 5, 2°, 7, 2°, 9, 11, 1° tot 9°, 12, 27, 28, 42 tot 45 en 47 tot 51 treden in werking op 1 januari 2018. § 2. De artikelen 2 tot 5, 1°, 6, 7, 1°, 8, 10, 11, 10° tot 17°, 13 tot 26, 29 tot 41 en 46 treden in werking op de door de Koning bepaalde datum en uiterlijk op 1 januari 2020.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 25 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) : Stukken : 54-2695 Integraal verslag : 20 en 21 december 2017.


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^