Wet van 26 april 2005
gepubliceerd op 27 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997. - Addendum

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2008015029
pub.
27/02/2008
prom.
26/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


26 APRIL 2005. - Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997. - Addendum (1)


Op 28 januari 2008, heeft het Koninkrijk België de volgende reserve ingetrokken : « VERKLARING VAN HET KONINKRIJK BELGIE BETREFFENDE ARTIKEL 11 : 1. In uitzonderlijke omstandigheden, behoudt België zich het recht voor om uitlevering of wederzijdse rechtshulp te weigeren voor elk misdrijf zoals bepaald in artikel 2 dat het beschouwt als een politiek delict, een met een politiek delict samenhangend delict of een delict ingegeven door politieke motieven.2. Voor de toepassing van paragraaf 1, wijst België er nogmaals op dat het gebonden is door het algemeen rechtsbeginsel aut dedere, aut judicare, rekening houdende met de regels inzake bevoegheid van zijn rechtbanken ». _______ Nota (1) Zie het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2005 (blz.26075-26088)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^