Wet van 27 december 1994
gepubliceerd op 02 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepu

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2016015011
pub.
02/02/2016
prom.
27/12/1994
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016015011

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


27 DECEMBER 1994. - Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (1)


Op 25 juni 2015 heeft het Koninkrijk België een kennisgeving betreffende het afzien van heffing van gebruiksrecht neergelegd bij de depositaris van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens.

Het Koninkrijk België beëindigt, overeenkomstig artikel 17, 1), van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht `Eurovignet' op zijn grondgebied.

Overeenkomstig artikel 17, 2), van hetzelfde Verdrag, zullen de beëindiging van de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht `Eurovignet' en de invoering van de kilometerheffing op het Belgisch grondgebied in werking treden op 1 april 2016. _______ Nota (1) Zie Belgisch Staatsblad van 31/12/1994, 01/02/1995 en 31/12/2013.

begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^