Wet van 27 december 2000
gepubliceerd op 24 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gem

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000007
pub.
24/01/2001
prom.
27/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 2000. - Wet tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De modellen van stembiljet IIa), IIb), IIc) en IId) die zijn opgenomen als bijlage bij de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, zoals vervangen bij artikel 20 van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement, worden opgenomen in de bijlagen 1 tot 4 bij deze wet.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Ciergnon, 27 december 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justicie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 1999-2000. Kamer van volksvertegenwoordigers Parlementaire bescheiden. - Wetsvoorstel, nr. 791/1. - Verslag, nr. 791/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 791/3.

Handelingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. - Bespreking.

Vergadering van 13 juli 2000. - Aanneming. Vergadering van 14 juli 2000.

Gewone zitting 2000-2001.

Senaat Parlementaire bescheiden. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 524/1. - Verslag, nr. 524/2. - Tekst verbeterd door de Commissie, nr. 524/3. - Beslissing om niet te amenderen, nr. 524/4.

Handelingen van de Senaat. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 30 november 2000.

Bijlagen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^