Wet van 30 juli 2018
gepubliceerd op 10 augustus 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Domaniale wet

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018040553
pub.
10/08/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040553

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


30 JULI 2018. - Domaniale wet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Worden goedgekeurd, de navolgende overeenkomsten: 1° De akte van 20 november 2015 houdende de verkoop door de Belgische Staat aan het "Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling Knokke-Heist" van een: - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 12 S met een oppervlakte van 3 a 70 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 12 T met een oppervlakte van 4 a 38 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 12 V met een oppervlakte van 9 a 05 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 W2 met een oppervlakte van 4 a 57 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 V2 met een oppervlakte van 4 a 84 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 T2 met een oppervlakte van 3 a 30 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 S2 met een oppervlakte van 3 a 15 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 R2 met een oppervlakte van 3 a 30 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 P2 met een oppervlakte van 3 a 25 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 N2 met een oppervlakte van 3 a 25 ca, - perceel huis, gelegen Rijkswachtlaan 42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als huis, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 M2 met een oppervlakte van 1 a 91 ca, - perceel weg, gelegen Rijkswachtlaan, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als weg, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 K3 met oppervlakte van 10 a 70 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 H3 met oppervlakte van 19 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 G3 met oppervlakte van 18 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 F3met een oppervlakte van 18 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 E3 met een oppervlakte van 18 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 D3 met een oppervlakte van 26 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 C3 met een oppervlakte van 26 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 B3 met een oppervlakte van 18 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 A3 met een oppervlakte van 18 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 Z2 met een oppervlakte van 18 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 Y2 met een oppervlakte van 18 ca, - perceel garage, gelegen Rijkswachtlaan +42, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als garage, Knokke-Heist, afdeling 2, sectie G nummer 5 X2 met een oppervlakte van 19 ca, voor de prijs van 2 447 059 euro.2° De akte van 2 december 2015 houdende de verkoop door de Belgische Staat aan "XPECT IMMO", besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van een administratief gebouw met aanhorigheden en bijgebouwen op en met grond gelegen te Leuven, Bondgenotenlaan 116, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als administratief gebouw, Leuven, afdeling 2, sectie B nummer 141 V6 met een oppervlakte van 21 a 29 ca mits de prijs van 1 776 000 euro.3° De akte van 14 december 2015 houdende de verkoop door de Belgische Staat aan de naamloze vennootschap "GOPLUS" en de naamloze vennootschap "GOLAND" van een perceel gerechtsgebouw gelegen te Gent, Oude Schaapmarkt 20/22, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als gerechtshuis, Gent, afdeling 2, sectie B nummer 1042 L P000 met een oppervlakte van 12 a 48 ca voor de prijs van 3 275 000 euro.4° De akte van 17 december 2015 houdende de verkoop door de Belgische Staat aan de naamloze vennootschap "KOIBA" van een perceel administratief gebouw gelegen te Gent, Geraard De Duivelstraat 1, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als administratief gebouw, Gent, afdeling 3, sectie C nummer 570 P met een oppervlakte van 16 a 19 ca voor de prijs van 2 205 000 euro.5° De akte van 28 januari 2016 houdende de verkoop door de Belgische Staat aan de naamloze vennootschap "ONLY LAND" van een perceel grond, gelegen te Brugge, Rederskaai 1/2 gekadastreerd of gekadastreerd geweest, Brugge, afdeling 12, sectie P nummer 47 F13 met een oppervlakte van 11 a 82 ca voor de prijs van 2 100 000 euro.6° De akte van 5 oktober 2016 houdende de verkoop door de Belgische Staat aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CORAL & WALLACE" van een perceel grond, gelegen te Gent, hoek Bagattenstraat - Rozendaalken, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als parking, Gent, afdeling 5, sectie E nummer 1232/B met een oppervlakte van 3 a 60 ca voor de prijs van 1 600 000 euro.7° De akte van 19 oktober 2016 houdende verkoop door de Belgische Staat aan "DV INVEST BURGERLIJKE MAATSCHAP" van een administratief gebouw gelegen te Gent, Bagattenstraat 130, gekadastreerd of gekadastreerd geweest als administratief gebouw, Gent, afdeling 5, sectie E nummer 1383/E met een oppervlakte van 12 a 82 ca voor de prijs van 3 570 000 euro.8° De akte van 15 december 2016 houdende verkoop door de Belgische Staat aan de gemeente Oudergem van een perceel gelegen te Oudergem, Kouterlaan 87, gekadastreerd als gebouw, Oudergem, afdeling 2, sectie B nummer 486 B16 P0000 met een oppervlakte van 6 a 98 ca voor de prijs van 1 500 000 euro.9° De akte van 30 december 2016 houdende verkoop door de Belgische Staat aan Caroline de Spoelberch, Emile Culot, Marguerite Culot en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOULIFA" van een kantoorgebouw gelegen te Brussel, Louizalaan 143 A, gekadastreerd als administratief gebouw, Brussel, afdeling 7, sectie G nummer 89 L 6 P0000 met een oppervlakte van 14 a 20 ca voor de prijs van 17 275 000 euro. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te l'le-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : Voor de Minister van Justitie, afwezig, de Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken, belast met Buitenlandse Handel K. PEETERS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-3179.

Integraal verslag: 17 et 19 juli 2018.


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^