Wet van 30 mei 2005
gepubliceerd op 23 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet die naturalisaties verleent

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009489
pub.
23/06/2005
prom.
30/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

30 MEI 2005. - Wet die naturalisaties verleent


**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In de wet van 16 maart 2005 die naturalisaties verleent bij toepassing van de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de **** nationaliteit, vervallen in artikel 3 de woorden «*****».

Art. 3.**** **** van de persoon vermeld in artikel 2 blijft aanhangig bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Art. 4.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 30 mei 2005. **** **** **** : De Minister van Justitie, Mevr. ****. **** Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, Mevr. ****. ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^