Wet van 30 november 2015
gepubliceerd op 01 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017010916
pub.
01/03/2017
prom.
30/11/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017010916

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


30 NOVEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014 (1)(2)(3)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.De Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014, zullen volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 30 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, D. REYNDERS Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota's (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 54-1247.

Integraal verslag: 26/10/2015. (2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/het Vlaamse Gewest van 30 oktober 2015 (Belgisch Staatsblad van 26 november 2015), Decreet van de Franse Gemeenschap van 21 april 2016 (Belgisch Staatsblad van 4 mei 2016), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 25 april 2016 (Belgisch Staatsblad van 9 juni 2016), Decreet van het Waalse Gewest van 9 juni 2016 (Belgisch Staatsblad van 17 juni 2016), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 18 februari 2016 (Belgisch Staatsblad van 16 maart 2016).(3) Lijst der gebonden staten

Lijst der gebonden staten

Staten

Datum authentificatie

Type instemming

Datum instemming

Datum interne inwerkgtreding

DUITSLAND

11/04/2014

Bekrachtiging

29/04/2016


OOSTENRIJK

11/04/2014

Bekrachtiging

01/12/2015


België

11/04/2014

Bekrachtiging

15/07/2016


BULGARIJE

11/04/2014

Bekrachtiging

03/06/2016


CYPRUS

11/04/2014

Onbepaald


KROATIE

11/04/2014

Bekrachtiging

24/03/2015


DENEMARKEN

11/04/2014

Onbepaald


SPANJE

11/04/2014

Onbepaald


ESTLAND

11/04/2014

Bekrachtiging

22/12/2016


FINLAND

11/04/2014

Bekrachtiging

10/02/2016


FRANKRIJK

11/04/2014

Onbepaald


GRIEKENLAND

11/04/2014

Onbepaald


HONGARIJE

11/04/2014

Onbepaald


IERLAND

11/04/2014

Onbepaald


IJSLAND

11/04/2014

Bekrachtiging

25/03/2015


ITALIE

11/04/2014

Onbepaald


LETLAND

11/04/2014

Bekrachtiging

10/12/2015


LIECHTENSTEIN

11/04/2014

Bekrachtiging

19/05/2014


LITOUWEN

11/04/2014

Bekrachtiging

10/01/2017


LUXEMBURG

11/04/2014

Onbepaald


MALTA

11/04/2014

Onbepaald


NOORWEGEN

11/04/2014

Bekrachtiging

11/08/2014


NEDERLAND

11/04/2014

Onbepaald


POLEN

11/04/2014

Onbepaald


PORTUGAL

11/04/2014

Onbepaald


ROEMENIE

11/04/2014

Bekrachtiging

09/06/2016


VERENIGD KONINKRIJK

11/04/2014

Onbepaald


SLOVAKIJE

11/04/2014

Bekrachtiging

03/08/2015


SLOVENIE

11/04/2014

Onbepaald


ZWEDEN

11/04/2014

Onbepaald


TSJECHISCHE REP. 11/04/2014

Bekrachtiging

23/02/2016


Europese Unie

11/04/2014

Onbepaald


OVEREENKOMSTEN IN DE VORM VAN BRIEFWISSELINGEN BETREFFENDE DE VOORLOPIGE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK KROATI|f% AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE EN DE VOORLOPIGE TOEPASSING VAN HET AANVULLEND PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN FINANCIEEL MECHANISME VAN NOORWEGEN VOOR DE PERIODE 2009-2014 A. Brief van de Europese Unie aan IJsland Excellentie, Met betrekking tot de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (hierna "EER-uitbreidingsovereenkomst" genoemd) en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, heb ik de eer u mede te delen dat de Europese Unie de EER-uitbreidingsovereenkomst voorlopig wil toepassen vanaf de dag volgende op de datum waarop de laatste van de briefwisselingen tussen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen wordt afgerond, mits IJsland bereid is hetzelfde te doen.

Ik verzoek u te bevestigen dat IJsland met deze voorlopige toepassing instemt.

Met bijzondere hoogachting, B. Brief van IJsland aan de Europese Unie Excellentie, Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt, en tevens de instemming van IJsland met de inhoud ervan te bevestigen : "Met betrekking tot de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (hierna "EER-uitbreidingsovereenkomst" genoemd) en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, heb ik de eer u mede te delen dat de Europese Unie de EER-uitbreidingsovereenkomst voorlopig wil toepassen vanaf de dag volgende op de datum waarop de laatste van de briefwisselingen tussen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen wordt afgerond, mits IJsland bereid is hetzelfde te doen.".

Met bijzondere hoogachting, A. Brief van de Europese Unie aan het Vorstendom Liechtenstein Excellentie, Met betrekking tot de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (hierna "EER-uitbreidingsovereenkomst" genoemd) en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, heb ik de eer u mede te delen dat de Europese Unie de EER-uitbreidingsovereenkomst voorlopig wil toepassen vanaf de dag volgende op de datum waarop de laatste van de briefwisselingen tussen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen wordt afgerond, mits het Vorstendom Liechtenstein bereid is hetzelfde te doen.

Ik verzoek u te bevestigen dat het Vorstendom Liechtenstein met deze voorlopige toepassing instemt.

Met bijzondere hoogachting, B. Brief van het Vorstendom Liechtenstein aan de Europese Unie Excellentie, Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt, en tevens de instemming van het Vorstendom Liechtenstein met de inhoud ervan te bevestigen : "Met betrekking tot de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (hierna "EER-uitbreidingsovereenkomst" genoemd) en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, heb ik de eer u mede te delen dat de Europese Unie de EER-uitbreidingsovereenkomst voorlopig wil toepassen vanaf de dag volgende op de datum waarop de laatste van de briefwisselingen tussen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen wordt afgerond, mits het Vorstendom Liechtenstein bereid is hetzelfde te doen.".

Met bijzondere hoogachting, A. Brief van de Europese Unie aan het Koninkrijk Noorwegen Excellentie, Met betrekking tot de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (hierna "EER-uitbreidingsovereenkomst" genoemd) en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, heb ik de eer u mede te delen dat de Europese Unie de EER-uitbreidingsovereenkomst en het volgende daarmee verband houdende protocol : - Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, voorlopig wil toepassen vanaf de dag volgende op de datum waarop de laatste van de briefwisselingen tussen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen wordt afgerond, mits het Koninkrijk Noorwegen bereid is hetzelfde te doen.

Ik verzoek u te bevestigen dat het Koninkrijk Noorwegen met deze voorlopige toepassing instemt.

Met bijzondere hoogachting, B. Brief van het Koninkrijk Noorwegen aan de Europese Unie Excellentie, Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief van heden, die als volgt luidt, en tevens de instemming van het Koninkrijk Noorwegen met de inhoud ervan te bevestigen : "Met betrekking tot de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (hierna "EER-uitbreidingsovereenkomst" genoemd) en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, heb ik de eer u mede te delen dat de Europese Unie de EER-uitbreidingsovereenkomst en het volgende daarmee verband houdende protocol : - Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, voorlopig wil toepassen vanaf de dag volgende op de datum waarop de laatste van de briefwisselingen tussen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen wordt afgerond, mits het Koninkrijk Noorwegen bereid is hetzelfde te doen.".

Met bijzondere hoogachting,

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK KROATI|f% AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE DE EUROPESE UNIE, HET KONINKRIJK BELGI|f%, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, IERLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, DE ITALIAANSE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, DE REPUBLIEK POLEN, DE PORTUGESE REPUBLIEK, ROEMENI|f%, DE REPUBLIEK SLOVENI|f%, DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK FINLAND, HET KONINKRIJK ZWEDEN, HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNI|f% EN NOORD-IERLAND, hierna "de lidstaten van de Europese Unie" genoemd, IJSLAND, HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, hierna "de EVA-staten" genoemd, gezamenlijk hierna de "huidige overeenkomstsluitende partijen" genoemd, en DE REPUBLIEK KROATI|f%, OVERWEGENDE dat op 9 december 2011 te Brussel het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (hierna "het Toetredingsverdrag" genoemd) is ondertekend;

OVERWEGENDE dat, op grond van artikel 128 van de te Porto op 2 mei 1992 ondertekende Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, elke Europese staat die tot de Gemeenschap toetreedt, moet vragen partij te worden bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna "de EER-overeenkomst" genoemd);

OVERWEGENDE dat de Republiek Kroatië heeft verzocht een overeenkomstsluitende partij bij de EER-overeenkomst te worden, OVERWEGENDE dat de voorwaarden voor de deelname dienen te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de huidige overeenkomstsluitende partijen en de staat die de aanvraag doet, HEBBEN BESLOTEN de volgende overeenkomst te sluiten : ARTIKEL 1 1. De Republiek Kroatië wordt partij bij de EER-overeenkomst en wordt hierna "de nieuwe overeenkomstsluitende partij" genoemd.2. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst zijn de bepalingen van de EER-overeenkomst, zoals gewijzigd bij de vóór 30 juni 2011 vastgestelde besluiten van het Gemengd Comité van de EER, voor de nieuwe overeenkomstsluitende partij bindend onder dezelfde voorwaarden als voor de huidige overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig de in deze Overeenkomst vastgelegde voorwaarden.3. De bijlagen bij deze Overeenkomst vormen een integrerend deel van deze Overeenkomst. ARTIKEL 2 1. AANPASSINGEN VAN HET DISPOSITIEF VAN DE EER-OVEREENKOMST a)Preambule : i) In de lijst van de overeenkomstsluitende partijen wordt na de Franse Republiek het volgende ingevoegd : "DE REPUBLIEK KROATI|f%," ii) De woorden "de Republiek" voor "Hongarije" worden geschrapt; iii) De woorden "DE REPUBLIEK" worden ingevoegd voor MALTA; b) Artikel 2 : i) Lid f) wordt geschrapt; ii) Na e) wordt het volgende toegevoegd : "f) het begrip "Toetredingsakte van 9 december 2011" heeft betrekking op "de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend te Brussel op 9 december 2011."; c) Artikel 117 : De tekst van artikel 117 wordt vervangen door : "Protocol 38, Protocol 38bis, het addendum bij Protocol 38bis, Protocol 38ter en het addendum bij Protocol 38ter bevatten bepalingen betreffende het financieel mechanisme."; d) Artikel 129 : i) In lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door : "Naar aanleiding van de uitbreidingen van de Europese Economische Ruimte zijn eveneens de versies van deze overeenkomst in de Bulgaarse, de Estse, de Hongaarse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal gelijkelijk authentiek."; ii) de derde alinea van lid 1 wordt vervangen door : "De teksten van de in de bijlagen genoemde besluiten zijn gelijkelijk authentiek in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zoals zij in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn verschenen, en worden met het oog op hun echtverklaring in de IJslandse en Noorse taal opgemaakt en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt.". 2. AANPASSINGEN VAN DE PROTOCOLLEN BIJ DE EER-OVEREENKOMST a) Protocol 4 betreffende de oorsprongsregels wordt als volgt gewijzigd : i) Bijlage IVa (Tekst van de factuurverklaring) wordt als volgt gewijzigd : aa) Voor de Italiaanse versie van de tekst van de factuurverklaring wordt het volgende ingevoegd : "Kroatische versie Izvoznik proizvoda obuhvacenih ovom ispravom (carinsko ovlastenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukcije izricito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla."; ii) Bijlage IVb (Tekst van de factuurverklaring EUR-MED) wordt als volgt gewijzigd : aa) Voor de Italiaanse versie van de tekst van de factuurverklaring EUR-MED wordt het volgende ingevoegd : "Kroatische versie Izvoznik proizvoda obuhvacenih ovom ispravom (carinsko ovlastenje br ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukcije izricito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla. - cumulation applied with ... (naam van land/landen) - no cumulation applied (3)". b) Aan Protocol 38ter wordt het volgende toegevoegd : "ADDENDUM BIJ PROTOCOL 38 TER BETREFFENDE HET FINANCIEEL MECHANISME VAN DE EER VOOR DE REPUBLIEK KROATI|f% Artikel 1 1.Protocol 38ter is van overeenkomstige toepassing op de Republiek Kroatië. 2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is de eerste zin van lid 3 van artikel 3 van Protocol 38ter niet van toepassing.3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is artikel 6 van Protocol 38ter niet van toepassing.Wanneer niet-vastgelegde middelen van Kroatië beschikbaar zijn, vindt geen nieuwe toewijzing aan andere begunstigde staten plaats.

Artikel 2 De extra bedragen voor de financiële bijdrage zijn 5 miljoen euro voor de Republiek Kroatië voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 april 2014. Deze bijdragen worden ter beschikking gesteld vanaf de datum waarop de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, dan wel een overeenkomst tot voorlopige toepassing van die overeenkomst, in werking treedt." c) De tekst van Protocol 44 wordt vervangen door : "BETREFFENDE VRIJWARINGSMECHANISMEN NAAR AANLEIDING VAN UITBREIDINGEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 1.Toepassing van artikel 112 van de Overeenkomst op de algemene economische vrijwaringsclausule en de vrijwaringsmechanismen vervat in bepaalde overgangsregelingen betreffende het vrije verkeer van werknemers en het wegvervoer Artikel 112 van de overeenkomst is eveneens van toepassing op de situaties omschreven of bedoeld in : a) artikel 37 van de Toetredingsakte van 16 april 2003, artikel 36 van de Toetredingsakte van 25 april 2005 en artikel 37 van de Toetredingsakte van 9 december 2011, en b) de vrijwaringsmechanismen vervat in de overgangsregelingen, onder de rubriek "Overgangsperiode" in bijlage V (Vrij verkeer van werknemers) en bijlage VIII (Recht van vestiging), in punt 30 (Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad) van bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen), in punt 26c (Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad) en punt 53a (Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad) van bijlage XIII (Vervoer) met dezelfde tijdslimieten, werkingssfeer en gevolgen als die vastgelegd in genoemde bepalingen. 2. Vrijwaringsclausule betreffende de interne markt De algemene besluitvormingsprocedure waarin de overeenkomst voorziet, is tevens van toepassing op de besluiten die de Commissie van de Europese Gemeenschappen neemt ter uitvoering van artikel 38 van de Toetredingsakte van 16 april 2003, artikel 37 van de Toetredingsakte van 25 april 2005 en artikel 38 van de Toetredingsakte van 9 december 2011.".

ARTIKEL 3 1. Alle wijzigingen van in de EER-overeenkomst opgenomen besluiten van de instellingen van de Europese Unie die zijn aangebracht in het kader van de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hierna de "Toetredingsakte van 9 december 2011" genoemd) worden in de EER-overeenkomst opgenomen en worden daarvan een onderdeel. 2. Met het oog daarop wordt in de punten van de bijlagen en protocollen bij de EER-overeenkomst die verwijzingen bevatten naar besluiten die door de instellingen van de Europese Unie zijn genomen, het volgende streepje opgenomen : "- 1 2012 J003 : Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassing van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, goedgekeurd op 9 december 2011 (PB L 112 van 24.4.2012, blz. 21).". 3. Indien het in lid 2 bedoelde streepje het eerste is in het punt waar het wordt ingevoegd, wordt het voorafgegaan door ", gewijzigd bij :".4. Bijlage A bij deze overeenkomst bevat een lijst van de punten in de bijlagen en protocollen bij de EER-overeenkomst waar de in lid 2 en 3 aangegeven tekst dient te worden ingevoegd.5. Wanneer met betrekking tot vóór de inwerkingtreding van deze overeenkomst in de EER-overeenkomst opgenomen besluiten aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de deelname van de nieuwe overeenkomstsluitende partij, en bedoelde aanpassingen niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, worden deze aanpassingen overeenkomstig de in de EER-overeenkomst vastgelegde procedures aangebracht. ARTIKEL 4 1. De regelingen die zijn opgenomen in de Toetredingsakte van 9 december 2011 en bedoeld in bijlage B bij deze overeenkomst, worden in de EER-overeenkomst opgenomen.2. Alle in de Toetredingsakte van 9 december 2011 vermelde of op basis van deze toetredingsakte goedgekeurde voor de EER-overeenkomst relevante regelingen die niet in bijlage B bij deze overeenkomst worden vermeld, worden overeenkomstig de in de EER-overeenkomst vastgelegde procedures getroffen. ARTIKEL 5 Alle partijen bij deze overeenkomst kunnen vraagstukken betreffende de interpretatie of toepassing ervan aan het Gemengd Comité van de EER voorleggen. Het Gemengd Comité van de EER onderzoekt de vraagstukken teneinde een in het kader van het goede functioneren van de EER-overeenkomst aanvaardbare oplossing te vinden.

ARTIKEL 6 1. Deze overeenkomst wordt door de huidige en de nieuwe overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig hun eigen procedures bekrachtigd of goedgekeurd.De akten van ratificatie of goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. 2. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag volgende op de dag waarop de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring door een huidige overeenkomstsluitende partij of een nieuwe overeenkomstsluitende partij is nedergelegd, mits de onderstaande aanverwante protocollen op diezelfde dag in werking treden : a) het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, naar aanleiding van de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte;b) het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie;en c) het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. ARTIKEL 7 Deze overeenkomst, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de IJslandse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Noorse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen aan de regeringen van elk van de partijen bij deze overeenkomst.

BIJLAGE A Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst DEEL I BESLUITEN VERMELD IN DE EER-OVEREENKOMST ALS GEWIJZIGD bij het toetredingsverdrag van 9 december 2011 Het in artikel 3, lid 2, bedoelde streepje wordt ingevoegd op de volgende plaatsen in de bijlagen en protocollen bij de EER-overeenkomst : In hoofdstuk XXVII (Gedistilleerde dranken) van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) : - Punt 3 (Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad), In bijlage VII (Erkenning van beroepskwalificaties) : Punt 1 (Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad).

In bijlage XVII (Intellectuele eigendom) : Punt 6a (Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad).

In bijlage IX (Financiële diensten) : Punt 14 (Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad).

In bijlage XX (Milieu) : Punt 21al (Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad) DEEL II ANDERE WIJZIGINGEN VAN DE BIJLAGEN BIJ DE EER-OVEREENKOMST In de bijlagen bij de EER-overeenkomst worden de volgende wijzigingen aangebracht : In bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie - deel II) : In hoofdstuk XV, punt 12a (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In hoofdstuk XVII, punt 7 (Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In hoofdstuk XVII, punt 8 (Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In hoofdstuk XXV, punt 3 (Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In bijlage V (Vrij verkeer van werknemers) : Onder de rubriek "OVERGANGSPERIODE" worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In bijlage VIII (Recht van vestiging) : Onder de rubriek "OVERGANGSPERIODE" worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In bijlage IX (Financiële diensten) : In punt 31b (Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In bijlage XI (Elektronische communicatie, audiovisuele diensten en informatiemaatschappij) : In punt 5cm (Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In bijlage XII (Vrij verkeer van kapitaal) : Onder de rubriek "OVERGANGSPERIODE" worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In bijlage XIII (Vervoer) : In punt 15a (Richtlijn 96/53/EG van de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In punt 18a (Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In punt 19 (Richtlijn 96/26/EG van de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In punt 26c (Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

Bijlage XV (Staatssteun) : Onder de rubriek "SECTORI|f%LE AANPASSINGEN" worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

Onder de rubriek "OVERGANGSPERIODE" worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In bijlage XVII (Intellectuele eigendom) : Onder de rubriek "SECTORI|f%LE AANPASSINGEN" worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) : In punt 30 (Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

In bijlage XX (Milieu) : In punt 1f (Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In punt 7a (Richtlijn 98/83/EG van de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In punt 13 (Richtlijn 91/271/EG van de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In punt 19a (Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In punt 21ad (Richtlijn 1999/32/EG van de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In punt 32d (Richtlijn 1999/31/EG van de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In punt 32f (Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt;

In punt 32fa (Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de woorden "dan wel het Toetredingsprotocol van 25 april 2005" geschrapt.

BIJLAGE B Lijst bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomst De bijlagen en protocollen bij de EER-overeenkomst worden als volgt gewijzigd : Bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) : 1. In hoofdstuk I, deel 1.1, punt 4 (Richtlijn 97/78/EG van de Raad) wordt vóór de tekst inzake de aanpassingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 5, sectie IV) zijn van toepassing.". 2. In hoofdstuk I, deel 6.1, punt 16 (Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad) wordt na de alinea inzake de overgangsregelingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 5, sectie II) zijn van toepassing.". 3. In hoofdstuk I, deel 6.1, punt 17 (Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 5, sectie II) zijn van toepassing.". 4. In hoofdstuk I, deel 9.1, punt 8 (Richtlijn 1999/74/EG van de Raad) wordt na de tekst inzake de overgangsregelingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 5, sectie I) zijn van toepassing.". 5. In hoofdstuk III, deel 1, punt 10 (Richtlijn 2002/53/EG van de Raad) wordt tussen de alinea's inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 5, sectie III) zijn van toepassing.". 6. In hoofdstuk III, deel 1, punt 12 (Richtlijn 2002/55/EG van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 5, sectie III) zijn van toepassing.".

Bijlage II (technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) : 1. In hoofdstuk XII, punt 54zr (Richtlijn 2001/113/EEG van de Raad) wordt het volgende toegevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 4, sectie I, punt 1) zijn van toepassing.". 2. In hoofdstuk XIII, punt 15q (Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen de volgende alinea ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 1) zijn van toepassing.". 3. In hoofdstuk XV, punt 12zc (Verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad) wordt vóór de tekst inzake de aanpassingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 10, sectie VI) zijn van toepassing.".

Bijlage V (Vrij verkeer van werknemers) : In de rubriek "OVERGANGSPERIODE" wordt tussen de alinea's inzake de overgangsregelingen en de alinea inzake de vrijwaringsmechanismen, het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 2) zijn van toepassing.".

Bijlage VIII (Recht van vestiging) : In de rubriek "OVERGANGSPERIODE" wordt tussen de alinea's inzake de overgangsregelingen en de alinea inzake de vrijwaringsmechanismen, het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 2) zijn van toepassing.".

Bijlage XII (Vrij verkeer van kapitaal) : Na de tekst van de rubriek "OVERGANGSPERIODE" wordt de volgende nieuwe alinea ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 3) zijn van toepassing.".

Bijlage XIII (Vervoer) : In punt 53a (Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad) wordt vóór de aanpassing het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 7, punt 1) zijn van toepassing.

Met betrekking tot de vrijwaringsmechanismen opgenomen in de in de vorige alinea bedoelde overgangsregelingen is PROTOCOL 44 BETREFFENDE VRIJWARINGSMECHANSIMEN NAAR AANLEIDING VAN UITBREIDINGEN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE van toepassing.".

Bijlage XV (Staatssteun) : Aan de rubriek "SECTORI|f%LE AANPASSINGEN" wordt het volgende toegevoegd : "De regelingen betreffende de bestaande steunprogramma's omschreven in hoofdstuk 2 (Mededingingsbeleid) van bijlage IV bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 zijn tussen de overeenkomstsluitende partijen van toepassing.".

Bijlage XVII (Intellectuele eigendom) : Aan de rubriek "SECTORI|f%LE AANPASSINGEN" wordt het volgende toegevoegd : "De specifieke regelingen omschreven in hoofdstuk 1 (Recht inzake intellectuele eigendom) van bijlage IV bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 zijn tussen de overeenkomstsluitende partijen van toepassing.".

In bijlage XVIII (Gezondheid en veiligheid op het werk, arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen) : In punt 30 (Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt tussen de alinea's inzake de overgangsregelingen en de alinea inzake de vrijwaringsmechanismen, het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 2) zijn van toepassing.".

Bijlage XX (Milieu) : 1. In punt 7a (Richtlijn 98/83/EEG van de Raad) wordt na de alinea inzake de overgangsregelingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 10, sectie IV, punt 2) zijn van toepassing.". 2. In punt 13 (Richtlijn 91/271/EEG van de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 10, sectie IV, punt 1) zijn van toepassing.". 3. In punt 19a (Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt tussen de alinea inzake de overgangsregelingen en de tekst inzake de aanpassingen het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 10, sectie V, punt 2) zijn van toepassing.". 4. In punt 21ab (Richtlijn 1999/13/EG van de Raad) wordt het volgende toegevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 10, sectie V, punt 1) zijn van toepassing.". 5. In punt 21al (Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt vóór de aanpassing het volgende ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 10, sectie I, punt 1) zijn van toepassing.". 6. In punt 32d (Richtlijn 1999/31/EEG van de Raad) wordt na de alinea's inzake de overgangsregelingen de volgende alinea ingevoegd : "De overgangsregelingen omschreven in de bijlagen bij de Toetredingsakte van 9 december 2011 voor Kroatië (bijlage V, hoofdstuk 10, sectie III) zijn van toepassing.".

SLOTAKTE De gevolmachtigden van : DE EUROPESE UNIE, hierna "de Europese Unie" genoemd, en van HET KONINKRIJK BELGI|f%, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, IERLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, DE ITALIAANSE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG, HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DE REPUBLIEK OOSTENRIJK, DE REPUBLIEK POLEN, DE PORTUGESE REPUBLIEK, ROEMENI|f%, DE REPUBLIEK SLOVENI|f%, DE SLOWAAKSE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK FINLAND, HET KONINKRIJK ZWEDEN, HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNI|f% EN NOORD-IERLAND, partijen bij het Verdrag betreffende de EUROPESE UNIE, hierna "de lidstaten van de EU" genoemd, de gevolmachtigden van : IJSLAND, HET VORSTENDOM LIECHTENSTEIN, HET KONINKRIJK NOORWEGEN, hierna "de EVA-staten" genoemd, gezamenlijk partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gedaan te Porto op 2 mei 1992, hierna "de EER-overeenkomst" genoemd, hierna gezamenlijk "de huidige overeenkomstsluitende partijen" genoemd, en de gevolmachtigden van : DE REPUBLIEK KROATI|f%, hierna de "nieuwe overeenkomstsluitende partij" genoemd, bijeengekomen te [...] op [...] in het jaar tweeduizend en [...] voor de ondertekening van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, hebben de volgende teksten goedgekeurd : I. Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte (hierna "de Overeenkomst" genoemd);

II. De onderstaande teksten die aan de Overeenkomst zijn gehecht : Bijlage A : Lijst bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst, Bijlage B : Lijst bedoeld in artikel 4 van de Overeenkomst.

De gevolmachtigden van de huidige overeenkomstsluitende partijen en de gevolmachtigden van de nieuwe overeenkomstsluitende partij hebben de volgende gemeenschappelijke verklaringen aangenomen, die aan deze slotakte zijn gehecht : 1. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de vervroegde inwerkingtreding of voorlopige toepassing van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte;2. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de datum waarop de overgangsregelingen verstrijken;3. Gemeenschappelijke verklaringen betreffende de toepassing van de oorsprongsregels na de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte;4. Gemeenschappelijke verklaring betreffende de sectorale aanpassing voor Liechtenstein op het gebied van het vrije verkeer van personen;5. Gezamenlijke verklaring betreffende de prioritaire sectoren genoemd in Protocol 38ter;6. Gezamenlijke verklaring betreffende de financiële bijdragen. De gevolmachtigden van de huidige overeenkomstsluitende partijen en de gevolmachtigden van de nieuwe overeenkomstsluitende partij hebben nota genomen van de volgende verklaring, die aan deze slotakte is gehecht : Algemene gemeenschappelijke verklaring van de EVA-staten Bovendien zijn zij overeengekomen dat, uiterlijk bij de inwerkingtreding van de Overeenkomst, de EER-overeenkomst, zoals gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en de volledige tekst van alle besluiten van het Gemengd Comité van de EER moeten worden opgemaakt in de Kroatische taal en door de vertegenwoordigers van de huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partij moeten worden bekrachtigd.

Zij nemen nota van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, naar aanleiding van de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, dat eveneens aan deze slotakte is gehecht.

Zij nemen ook nota van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, dat aan deze slotakte is gehecht.

Zij nemen verder nota van het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, dat eveneens aan deze slotakte is gehecht.

Zij benadrukken dat over de bovengenoemde protocollen overeenstemming is bereikt in de veronderstelling dat dit de deelname aan de Europese Economische Ruimte onverlet laat.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJ BIJ DE OVEREENKOMST GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE VERVROEGDE INWERKINGTREDING OF VOORLOPIGE TOEPASSING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK KROATI|f% AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE De partijen benadrukken het belang van de vervroegde inwerkingtreding of voorlopige toepassing van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte om het goed functioneren van de Europese Economische Ruimte te garanderen en Kroatië de vruchten te laten plukken van deelname aan de Europese Economische Ruimte.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE DATUM WAAROP DE OVERGANGSREGELINGEN VERSTRIJKEN De partijen bevestigen dat overgangsregelingen van het Toetredingsverdrag zijn overgenomen in de EER-overeenkomst en verstrijken op dezelfde datum als die waarop zij zouden zijn verstreken indien de uitbreiding van de Europese Unie en die van de EER gelijktijdig hadden plaatsgevonden op 1 juli 2013.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE OORSPRONGSREGELS NA DE INWERKINGTREDING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK KROATI|f% AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE 1. Een bewijs van oorsprong dat is afgegeven door een EVA-staat of de nieuwe overeenkomstsluitende partij krachtens een preferentiële overeenkomst tussen de EVA-staten en die nieuwe overeenkomstsluitende partij of krachtens de unilaterale nationale wetgeving van een EVA-staat of een nieuwe overeenkomstsluitende partij geldt als bewijs van preferentiële EER-oorsprong, mits : a) het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de datum van toetreding van de nieuwe overeenkomstsluitende partij tot de Europese Unie zijn afgegeven;b) het bewijs van oorsprong binnen vier maanden na de inwerkingtreding van de Overeenkomst aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd. Wanneer goederen uit een EVA-staat of de nieuwe overeenkomstsluitende partij vóór de datum waarop de nieuwe overeenkomstsluitende partij tot de Europese Unie is toegetreden, ten invoer zijn aangegeven in de nieuwe overeenkomstsluitende partij respectievelijk een EVA-staat in het kader van een preferentiële regeling die op dat tijdstip tussen een EVA-staat en de nieuwe overeenkomstsluitende partij van kracht is, wordt een bewijs van oorsprong dat krachtens die regeling achteraf is afgegeven eveneens in de EVA-staten en de nieuwe overeenkomstsluitende partij aanvaard, mits dit bewijs binnen vier maanden na de inwerkingtreding van de Overeenkomst aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd. 2. Vergunningen waarmee de status van "toegelaten exporteur" is toegekend in het kader van overeenkomsten tussen de EVA-staten, enerzijds, en de Republiek Kroatiê, anderzijds, mogen door de EVA-staten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, worden gehandhaafd, mits de toegelaten exporteurs de EER-oorsprongsregels toepassen. Deze vergunningen worden door de EVA-staten en de Republiek Kroatië uiterlijk één jaar na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst vervangen door nieuwe vergunningen, die worden afgegeven overeenkomstig de voorwaarden van Protocol 4 bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. 3. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die krachtens de in de leden 1 en 2 bedoelde preferentiële overeenkomsten en regelingen zijn afgegeven, worden door de bevoegde autoriteiten van de EVA-staten en de nieuwe overeenkomstsluitende partij aanvaard tot drie jaar na de afgifte van het bewijs van oorsprong, en kunnen door deze autoriteiten tot drie jaar na de aanvaarding van het bewijs van oorsprong worden ingediend. GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE SECTORALE AANPASSING VOOR LIECHTENSTEIN OP HET GEBIED VAN HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partij, - verwijzende naar de sectorale aanpassingen voor Liechtenstein op het gebied van het vrije verkeer van personen krachtens de bijlagen V en VIII bij de EER-overeenkomst, als overeengekomen bij Besluit nr. 191/1999 van het Gemengd Comité van de EVA en gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte van 14 oktober 2003, - vaststellende dat het aantal onderdanen uit lidstaten van de EU en EVA-staten dat zich in Liechtenstein wil vestigen, nog steeds groter is dan de netto-immigratiecijfers die in de bovenstaande sectorale regeling zijn vastgesteld, - overwegende dat de deelname van de Republiek Kroatië aan de EER zal resulteren in een groter aantal onderdanen dat het recht zal hebben om zich te beroepen op het vrije verkeer van personen, als vervat in de EER-overeenkomst, komen overeen bij de herziening van de sectorale aanpassingen in de bijlagen V en VIII bij de EER-overeenkomst op passende wijze rekening te houden met deze feitelijke situatie en de absorptiecapaciteit van Liechtenstein die niet is veranderd.

GEZAMENLIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE PRIORITAIRE SECTOREN GENOEMD IN PROTOCOL 38TER De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partij herinneren eraan dat in het geval van Kroatië niet alle prioritaire sectoren als gedefinieerd in artikel 3 van Protocol 38ter moeten worden gedekt.

GEZAMENLIJKE VERKLARING BETREFFENDE DE FINANCI|f%LE BIJDRAGEN De huidige overeenkomstsluitende partijen en de nieuwe overeenkomstsluitende partij komen overeen dat de financiëlebijdrageregelingen die zijn overeengekomen in de context van de EER-uitbreiding geen precedent vormen voor de periode na hun verstrijken op 30 april 2014.

ANDERE VERKLARINGEN VAN EEN OF MEER OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN ALGEMENE GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN DE EVA-STATEN De EVA-staten nemen nota van de voor de EER-overeenkomst relevante verklaringen die zijn gehecht aan de Slotakte van het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie.

De EVA-staten benadrukken dat de voor de EER-overeenkomst relevante verklaringen die aan de Slotakte van het in de vorige alinea bedoelde Verdrag zijn gehecht, niet mogen worden uitgelegd of toegepast op een wijze die strijdig is met de verplichtingen van de huidige overeenkomstsluitende partijen of de nieuwe overeenkomstsluitende partij zoals die uit deze Overeenkomst of de EER-overeenkomst voortvloeien.

AANVULLEND PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK NOORWEGEN EN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE EEN FINANCIEEL MECHANISME VAN NOORWEGEN VOOR DE PERIODE 2009-2014, NAAR AANLEIDING VAN DE DEELNAME VAN DE REPUBLIEK KROATI|f% AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE DE EUROPESE UNIE en HET KONINKRIJK NOORWEGEN GEZIEN de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, GEZIEN de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, HEBBEN BESLOTEN de Republiek Kroatië op te nemen in het bestaande financieel mechanisme van Noorwegen 2009-2014, EN HEBBEN BESLOTEN DIT PROTOCOL TE SLUITEN, ARTIKEL 1 1. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, hierna "de overeenkomst" genoemd, is van overeenkomstige toepassing op de Republiek Kroatië.2. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 zijn lid 2 en lid 3 van artikel 3 van de overeenkomst niet van toepassing.3. Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 is artikel 6 van de overeenkomst niet van toepassing.Wanneer niet-vastgelegde middelen van de Republiek Kroatië beschikbaar zijn, vindt geen nieuwe toewijzing aan andere begunstigde staten plaats.

ARTIKEL 2 De extra bedragen voor de financiële bijdrage zijn 4,6 miljoen euro voor de Republiek Kroatië voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 april 2014. Deze bijdragen worden ter beschikking gesteld vanaf de datum waarop de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, dan wel een overeenkomst tot voorlopige toepassing van die overeenkomst, in werking treedt.

ARTIKEL 3 Dit protocol wordt door de partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures. De akten van ratificatie of goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Het treedt in werking op de dag volgende op die waarop de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring is neergelegd, op voorwaarde dat de akte van bekrachtiging of goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte eveneens is neergelegd.

ARTIKEL 4 Dit protocol, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen aan elk van de partijen.

AANVULLEND PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN IJSLAND NAAR AANLEIDING VAN DE TOETREDING VAN DE REPUBLIEK KROATI|f% TOT DE EUROPESE UNIE DE EUROPESE UNIE en IJSLAND GEZIEN de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland, die op 22 juli 1972 te Brussel is ondertekend, hierna "de overeenkomst" genoemd, en de regeling die IJsland en de Gemeenschap voor de handel in vis en visserijproducten zijn overeengekomen, GEZIEN het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014, GEZIEN de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, GEZIEN de overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, GEZIEN de huidige regelingen voor de handel in vis en visserijproducten tussen IJsland en de Republiek Kroatië, HEBBEN BESLOTEN in gezamenlijk overleg de aanpassingen vast te stellen die in de Overeenkomst dienen te worden aangebracht naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, EN HEBBEN BESLOTEN DIT PROTOCOL TE SLUITEN, ARTIKEL 1 De tekst van de overeenkomst, de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Kroatische taal. De teksten in deze taal is evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. Het Gemengd Comité dient deze Kroatische tekst goed te keuren.

ARTIKEL 2 1. Dit protocol bevat de bijzondere bepalingen inzake de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten van oorsprong uit IJsland.2. De tariefcontingenten van artikel 3 van dit protocol hebben betrekking op de resterende tien maanden vanaf de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie tot het einde van het financieel mechanisme van de EER voor de periode 2009-2014 (1 juli 2013 tot 30 april 2014).De omvang van de contingenten wordt aan het einde van die periode opnieuw bekeken, waarbij alle relevante belangen in aanmerking worden genomen. 3. De tariefcontingenten zijn van toepassing vanaf de dag waarop de voorlopige toepassing van dit protocol van start gaat, overeenkomstig de procedures van artikel 4, lid 3, en staan ter beschikking gedurende twaalf maanden vanaf die datum. ARTIKEL 3 De Unie opent de volgende aanvullende rechtenvrije contingenten voor de volgende producten van oorsprong uit IJsland : - Langoestines (Nephrops norvegicus), bevroren (GN-code 0306 15 90) van 60 ton nettogewicht. - Filets van Noorse schelvis (Sebastes spp.), vers of gekoeld (GN-code 0304 49 50) van 100 ton nettogewicht.

ARTIKEL 4 1. Dit protocol wordt door de partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures.De akten van ratificatie of goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. 2. Het treedt in werking op de dag volgende op die waarop de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring is neergelegd, op voorwaarde dat de akten van bekrachtiging of goedkeuring van de volgende aanverwante overeenkomsten eveneens zijn neergelegd : i) Overeenkomst betreffende de deelname van de republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte; ii) Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, naar aanleiding van de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte; iii) Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. 3. In afwachting van de voltooiing van de procedures bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, wordt dit protocol op voorlopige basis toegepast vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de neerlegging van de laatste kennisgeving. ARTIKEL 5 Dit protocol, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de IJslandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen aan elk van de partijen.

AANVULLEND PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN HET KONINKRIJK NOORWEGEN NAAR AANLEIDING VAN DE TOETREDING VAN DE REPUBLIEK KROATI|f% TOT DE EUROPESE UNIE DE EUROPESE UNIE en HET KONINKRIJK NOORWEGEN GEZIEN de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, die op 14 mei 1973 is ondertekend, hierna "de overeenkomst" genoemd, en de regeling die Noorwegen en de Gemeenschap voor de handel in vis en visserijproducten zijn overeengekomen, GEZIEN het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014, en in het bijzonder artikel 1, GEZIEN de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, GEZIEN de overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte, GEZIEN de huidige regelingen voor de handel in vis en visserijproducten tussen Noorwegen en de Republiek Kroatië, HEBBEN BESLOTEN in gezamenlijk overleg de aanpassingen vast te stellen die in de Overeenkomst dienen te worden aangebracht naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, EN HEBBEN BESLOTEN DIT PROTOCOL TE SLUITEN, ARTIKEL 1 De tekst van de overeenkomst, de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Kroatische taal. De teksten in deze taal is evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. Het Gemengd Comité dient deze Kroatische tekst goed te keuren.

ARTIKEL 2 1. Dit protocol bevat de bijzondere bepalingen inzake de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten van oorsprong uit Noorwegen.2. De tariefcontingenten van artikel 3 van dit protocol hebben betrekking op de resterende tien maanden vanaf de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie tot het einde van het financieel mechanisme van de EER voor de periode 2009-2014 (1 juli 2013 tot 30 april 2014).De omvang van de contingenten wordt aan het einde van die periode opnieuw bekeken, waarbij alle relevante belangen in aanmerking worden genomen. 3. De tariefcontingenten zijn van toepassing vanaf de dag waarop de voorlopige toepassing van dit protocol van start gaat, overeenkomstig de procedures van artikel 4, lid 3, en staan ter beschikking gedurende twaalf maanden vanaf die datum.4. De oorsprongsregels die van toepassing zijn op de tariefcontingenten van artikel 3 worden beschreven in Protocol 3 van de Overeenkomst. ARTIKEL 3 De Unie opent de volgende aanvullende rechtenvrije contingenten : - Haring, bereid met kruiden en/of azijn, gepekeld (GN-codes ex 1604 12 91, ex 1604 12 99) 1 400 ton netto uitgelekt gewicht.

ARTIKEL 4 1. Dit protocol wordt door de partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures.De akten van ratificatie of goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. 2. Het treedt in werking op de dag volgende op die waarop de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring is neergelegd, op voorwaarde dat de akten van bekrachtiging of goedkeuring van de volgende aanverwante overeenkomsten eveneens zijn neergelegd : i) Overeenkomst betreffende de deelname van de republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte; ii) Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Noorwegen en de Europese Unie betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, naar aanleiding van de deelname van de Republiek Kroatië aan de Europese Economische Ruimte; iii) Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie. 3. In afwachting van de voltooiing van de procedures bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, wordt dit protocol op voorlopige basis toegepast vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de neerlegging van de laatste kennisgeving. ARTIKEL 5 Dit protocol, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen aan elk van de partijen.

Gedaan te Brussel, de elfde april tweeduizend veertien.


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^