Wet van 31 juli 2009
gepubliceerd op 01 september 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet die naturalisaties verleent

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2009009585
pub.
01/09/2009
prom.
31/07/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

31 JULI 2009. - Wet die naturalisaties verleent


**** ****, **** der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Bij toepassing van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de **** en van het Wetboek van de **** nationaliteit, wordt de naturalisatie verleend aan : ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 31 juli 2009. **** **** **** : De Minister van Justitie, S. DE **** Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^