Wet
gepubliceerd op 19 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 23 mei 1997 wordt vergunning verleend tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de heer Erik De in a

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000491
pub.
19/09/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 23 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997027348 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de functionele en economische classificering, de classificering van de algemene en individuele rekeningen, de boekhoudkundige stukken, overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering betreffende de boekhouding v sluiten wordt vergunning verleend tot het exploiteren van een bewakingsonderneming aan de heer Erik Schreiber, gevestigd rue de Mons 27/E4, bus 16, te 6000 Charleroi.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoegd.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 12 juni 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997015080 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1974 tot regeling van de organisatie van de stage in de carrière Buitenlandse Dienst en in de Kanselarijcarrière bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel type ministerieel besluit prom. 12/06/1997 pub. 14/06/1997 numac 1997003288 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de kalender van de aanbestedingen en van de storting van de gelden voor de leningen genaamd" Lineaire obligaties uitgedrukt in Belgische frank tijdens het tweede semester 1997 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer François Guevara, gevestigd te 7830 Silly (Hellebecq), Stocquoy 8.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoerd.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 4 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997016183 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming onder de benaming Full Security, verleend aan de heer Philip Timmermans, gevestigd te 5300 Andenne, rue du Centre 167.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoerd.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 4 juli 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997016183 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de klassieke varkenspest sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Bernard Droussin, gevestigd te 5000 Namen, boulevard de Merckem 13/16.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoerd.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 1 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997002088 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit houdende het reglement voor het personeel van de Regie der Gebouwen type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997016233 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 1990 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 05/09/1997 numac 1997003445 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanbesteding van 25 augustus 1997 van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » type ministerieel besluit prom. 01/09/1997 pub. 17/10/1997 numac 1997027527 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 40 en programma 09 van organisatieafdeling 41 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. Sergamo, waarvan de burgerlijk aansprakelijke persoon de heer Beno*t Grignard is en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4000 Luik, rue Maghin 1/13.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; - bescherming van personen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoerd.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^