Wet
gepubliceerd op 12 december 1997

Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 19 september 1997 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming onder de benamin De in a

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1997000748
pub.
12/12/1997
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 19 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/09/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997002090 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1997 betreffende de samenstelling van de Commissie voor beroep inzake verlof, disponibiliteit en afwezigheid sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming onder de benaming Full Protect Team verleend aan de heer Marc Maigret, gevestigd te 1030 Brussel, Artanstraat 18.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; - bescherming van personen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoerd.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 19 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/09/1997 pub. 26/09/1997 numac 1997002090 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juli 1997 betreffende de samenstelling van de Commissie voor beroep inzake verlof, disponibiliteit en afwezigheid sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Yves Liegeois, die zijn activiteiten uitoefent onder de benaming Euro Sécurité, gevestigd te 6060 Charleroi-Gilly, rue des Cueilleurs 4/2.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; - toezicht op en bescherming bij het vervoer van goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoerd.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 22 september 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203399 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Caves de l'ancien Château médiéval de Beaumont" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203401 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Magery" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203398 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Ile d'Androssart" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203397 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Rechtervenn" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203396 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Fagne Coirlet" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203402 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Platinerie" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203395 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Thier Pirard" sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Philippe Monpays, die zijn activiteiten uitoefent onder de benaming Alpha Security, gevestigd te 7712 Herseaux, rue des Myosotis 27.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoerd.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 6 oktober 1997 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Securis Alert Services N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1931 Zaventem, Brucargo 744.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan de derden van diensten van beheer van alarmcentrales.

De vergunning draagt het nr. 16.1001.09 en wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Bij ministerieel besluit van 14 oktober 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027682 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027683 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027687 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Doornik-Moeskroen type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027685 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027686 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de B.V.B.A. "Night and Day Security", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5002 Namur, route de Gembloux 197.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; - bescherming van personen.

Deze activiteiten worden zonder wapens en zonder hond uitgevoerd.

De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar en draagt en nummer 16.0001.10.

Bij ministerieel besluit van 5 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022826 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 05/11/1997 pub. 07/01/1998 numac 1997016300 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde schadelijke organismen, planten, plantaardige produkten en andere materialen in de bijlagen I tot en met V bij het konin sluiten wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Varel Alarm N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Genkersteenweg 1.

De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van beheer van alarmcentrales.

De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar en draagt de nummer 16.1003.10.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^