Wet
gepubliceerd op 20 juni 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen

bron
ministerie van justitie
numac
1997009471
pub.
20/06/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/1987 pub. 06/07/2011 numac 2011000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de namen en voornamen sluiten betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen


Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het centraal akko type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997011232 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van de Dienst Kijk- en Luistergeld bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding sluiten is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van **** te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 13/09/1997 numac 1997012246 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de uitvoering van het centraal akko type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997011232 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan sommige personeelsleden van de Dienst Kijk- en Luistergeld bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 20/06/1997 numac 1997014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1992 houdende algemeen reglement betreffende het vervoer van zaken met motorvoertuigen tegen vergoeding sluiten is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, handelend in eigen naam en als wettelijke vertegenwoordiger van zijn minderjarige kinderen, de heer ****, ****-**** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, **** ****-**** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de heer ****, **** ****-**** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****; juffrouw ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, allen wonende te *****, de heer ****, **** **** ****, geboren te **** (****) op12 februari 1959;

Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van **** te veranderen, na afloop van 60 dagen te rekenen van deze bekendmaking. ****

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^