Wet
gepubliceerd op 24 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 29 juni 1998 tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel be Dit art

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000481
pub.
24/09/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 29 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 sluiten tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 19 mei 1993, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Elektro Deprez N.V. worden de woorden « Kleppestraat 1 » vervangen door de woorden « Meensesteenweg 96 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 20 december 1994.

De erkenning toegekend onder het nummer 20 0364 27 aan de onderneming Elektro Deprez N.V., gevestigd te 8890 Dadizele, Meensesteenweg 96, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 29 juni 1998.

Bij ministerieel besluit van 29 juni 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 09/07/1998 numac 1998014168 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 29/06/1998 pub. 11/07/1998 numac 1998014167 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 sluiten tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 11 juni 1993, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Hans Tilleman worden de woorden « gevestigd te Langemark-Poelkapelle, Lijsterstraat 11 » vervangen door de woorden « gevestigd te 8920 Langemark, Industriestraat 6 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 26 mei 1998.

De erkenning toegekend onder het nummer 20 0409 28 aan de onderneming Hans Tilleman, gevestigd te 8920 Langemark, Industriestraat 6, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 29 juni 1998.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998007166 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998 sluiten tot wijziging van het eerste artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1992 betreffende de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst, verleend aan de onderneming N.V. DIAMANTCLUB VAN ANTWERPEN, worden de woorden « N.V. DIAMANTCLUB VAN ANTWERPEN » vervangen door de woorden « DIAMANTCLUB VAN ANTWERPEN C.V.B.A. » en de woorden « 2000 ANTWERPEN » door « 2018 ANTWERPEN ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 21 januari 1998.

De in artikel 1 bedoelde vergunning draag het nummer 18.1002.07 en wordt vernieuwd van het bekomen van een definitief advies van de Minister van Justitie.

Dit besluit ten voorlopige titel zal, nadat de Minister van Justitie een definitief advies heeft uitgebracht, voor de resterende vergunningsperiode vervangen worden een definitief besluit.

De vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten worden zonder hond uitgeoefend.

Deze activiteiten kunnen met wapens worden uitgeoefend.

Huidig artikel heeft uitwerking met ingang van 23 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 7 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/08/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998002098 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud sluiten worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 mei 1993 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming L.B.S. Security, de woorden « LBS-Security » vervangen door de woorden « de heer Paul Stijnen ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 1995.

In artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 mei 1993 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming L.B.S. Security, worden de woorden « waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3870 Heers, Truyerstraat 5 » vervangen door de woorden « gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Schurhovenveld 2 455 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 6 mei 1998.

De vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de heer Paul Stijnen, gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Schurhovenveld 2 455, draagt het nr. 16.1010.05 en wordt vernieuwd ten voorlopige titel, in afwachting van een definitief advies van de Minister van Justitie.

De vernieuwing wordt ten voorlopige titel verleend vanaf 28 mei 1998.

Dit besluit ten voorlopige titel zal, nadat de Minister van Justitie een definitief advies heeft uitgebracht, vervangen worden door een definitief besluit.

De in § 1 van dit artikel bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van : - toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; - bescherming van personen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 mei 1998.

Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 11 juni 1993, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Protech Security Systems worden de woorden « Corluystraat 2b » vervangen door de woorden « Herentalsebaan 657 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 13 juli 1993.

De erkenning toegekend onder nummer 20 0397 28 aan de onderneming Protech Security Systems, gevestigd te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 657, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 14 augustus 1998.

Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 19 mei 1993, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Filman Wimex Co N.V. worden de woorden « gevestigd te 1380 Lasne, chemin de Dadelane 13 » vervangen door de woorden « gevestigd te 1150 Brussel, rue Martin Lindekens 5 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 24 maart 1998.

De erkenning toegekend onder het nummer 20 0379 27 aan de onderneming Filman Wimex Co N.V., gevestigd te 1150 Brussel, rue Martin Lindekens 5, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 19 mei 1998.

Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 11 juni 1993, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming General Security N.V. worden de woorden « Hasseltsesteenweg 86c » vervangen door de woorden « Industriepark Schurhovenveld 4414 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 23 januari 1993.

De erkenning toegekend onder het nummer 20 0410 28 aan de onderneming General Security N.V., gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Industriepark Schurhovenveld 4414, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 14 augustus 1998.

Bij ministerieel besluit van 14 augustus 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/08/1998 pub. 18/09/1998 numac 1998022452 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu sluiten tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1993, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Varel Alarmgroup B.V.B.A. worden de woorden « Varel Alarmgroup B.V.B.A. » vervangen door de woorden « Varel N.V. ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 25 juni 1996.

In het enig artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1993, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Varel N.V. worden de woorden « Antwerpsesteenweg 12 » vervangen door de woorden « Boomsesteenweg 65/1 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 26 september 1997.

De erkenning toegekend onder het nummer 20 0415 29 aan de onderneming Varel N.V., gevestigd te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 65/1, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 23 juli 1998.

Bij ministereel besluit van 14 augustus 1998 tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 23 juli 1993, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming AFS Alarme worden de woorden « gevestigd te 6760 Virton, rue des Combattants 3 » vervangen door de woorden « gevestigd te 6767 Dampicourt, rue Sainte-Anne 7 ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang 15 december 1997.

De erkenning toegekend onder het nummer 20 0433 29 aan de onderneming AFS Alarme, gevestigd te 6767 Dampicourt, rue Sainte-Anne 7, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 23 juli 1998.

Bij ministereel besluit van 14 augustus 1998 tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 17 september 1992, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Struelens & Co C.V. worden de woorden « Stuelens & Co C.V. » vervangen door de woorden « Struelens N.V. ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 18 november 1993.

In het enig artikel van het ministerieel besluit van 17 september 1992, houdende de erkenning als beveiligingsonderneming van de onderneming Struelens N.V. worden de woorden « Sint-Guduladreef 57a, te 1785 Hamme-Merchtem » vervangen door de woorden « Brusselsesteenweg 127, te 1780 Wemmel ».

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 28 september 1996.

De erkenning toegekend onder het nummer 20 0167 19 aan de onderneming Struelens N.V., gevestigd, Brusselsesteenweg 127, te 1780 Wemmel, wordt vernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Dit artikel heeft uitwerking met ingang van 14 augustus 1998.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 05/11/1998 numac 1998003395 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aangiften inzake douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 22/07/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998016247 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 juni 1998 tot oprichting en regeling van de sociale dienst van het Ministerie van Middenstand en Landbouw, en vaststelling va sluiten worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 mei 1992 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming G.M.I.C. Security N.V., de woorden « G.M.I.C. Security N.V. » vervangen door de woorden « Initial GMIC Security N.V. ».

In artikel 1 van het ministerieel besluit van 12 mei 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/05/1997 pub. 27/08/1997 numac 1997000112 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 1996 tot erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van artikelen 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 van het ko sluiten houdende vernieuwing van de vergunning als bewakingsonderneming verleend aan de onderneming G.M.I.C. Security N.V., worden de woorden « G.M.I.C. Security N.V. » vervangen door de woorden « Initial GMIC Security N.V. ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.

Bij ministerieel besluit van 29 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/07/1998 pub. 04/09/1998 numac 1998007166 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998 sluiten wordt artikel 2 van het ministerieel besluit van 9 november 1994 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming Security Night B.V.B.A., vervangen als volgt : De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op de activiteiten van toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen.

Deze activiteiten dienen zonder wapen te worden uitgeoefend.

Ingeval deze activiteiten worden uitgeoefend naar aanleiding van bijeenkomsten van personen in een gesloten ruimte, dienen zij zonder hond te worden uitgeoefend.

In alle anderen gevallen kunnen de bewakingsactiviteiten die als risicovol beschouwd worden, worden uitgeoefend met hond, mits de volgende voorwaarden nageleefd worden : 1° de hond dient te allen tijde aan de leiband te worden gehouden;2° in gewettigde aanwezigheid van andere personen dan de bewaker-hondengeleider, dient de hond tevens te zijn voorzien van een muilkorf. Bij ministerieel besluit van 2 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/1998 pub. 11/09/1998 numac 1998003461 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 1993 betreffende het accijnsstelsel van minerale olie sluiten worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 26 januari 1994 houdende vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan de onderneming B.V.B.A. SECEUROP BELGIUM, de woorden « 2000 Antwerpen, Amerikalei 220, bus 7 » vervangen door de woorden « 2000 Antwerpen, Weberbuilding - Verbindingsdok - Westkaai 26-30, bus 6 ».

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 3 december 1997.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^